Relacja człowiek – przedmiot na zbliżeniu

Czy przedmiot może być pracownikiem instytucji kultury? Jakie miejsce w strukturze organizacyjnej zajmują rekwizyty? Zespół badawczy z Instytutu Badań Organizacji Kultury rozpoczyna nowy projekt pn. „Przedmioty pracownikami instytucji kultury. Rola i miejsce rzeczy w strukturze organizacyjnej na przykładzie polskich teatrów.” Celem badań jest poznanie i przypisanie znaczeń przedmiotom, które otaczają członków instytucji kultury, określenie charakteru pracy jaką wykonują i roli jaką pełnią w organizacji. Badania mają charakter eksploracyjny i oparte są o analizy jakościowe. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli teatrów do współpracy!

Czas na nie-ludzkie badania instytucji kultury!

Zespół badawczy:

  • Paulina Kwiatkowska-Chylińska (koordynatorka projektu)
  • Alicja Krawczyńska
  • Marcin Laberschek
  • Anna Wesołowska
  • Magdalena Głowniak
  • Emilia Styrc
  • Klaudia Pydyś
  • Sylwia Mieczkowska