Webinar: Publiczność w sieci. Czego instytucje kultury mogą dowiedzieć się z badań netnograficznych (4.10, 12.00)

Zapraszamy na darmowy webinar: „Publiczność w sieci. Czego instytucje kultury mogą dowiedzieć się z badań netnograficznych”, który poprowadzi dr Małgorzata Ćwikła. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu „Webinaria o prowadzeniu badań w sektorze kultury”.

Internet jako miejsce pracy, nauki, rozrywki, spotkań i wymiany opinii może być dla instytucji kultury cennym źródłem informacji na temat zachowań, potrzeb oraz oczekiwań jej odbiorców. Równocześnie próba utrzymania relacji z publicznością i zainicjowania nowych więzi wymaga systematycznego, metodologicznego podejścia oraz zwrócenia uwagi na kwestie etyczne podczas gromadzenia danych. W budowaniu nowych planów działania oraz oferty programowej pomocna może być netnografia rozumiana jako kompleksowa procedura zbierania i analizowania informacji. Ta mająca swoje źródło w etnografii metoda prowadzenia badań pozwala na poznanie społeczeństwa w sieci. Szybko, wieloaspektowo i przy wykorzystaniu niewielu środków. Zrozumienie zachowań i postaw, do których manifestacji dochodzi w środowisku wirtualnym to szansa na adaptację do nowych warunków otoczenia i zmieniających się nawyków odbiorców kultury. Równocześnie badania netnograficzne mogą mieć partycypacyjny charakter oparty na kokreacji, co pozwala na tworzenie demokratycznych, inkluzywnych relacji między organizacjami i odbiorcami.

W czasie webinarium omówione zostaną przykładowe problemy badawcze, które mogą być rozwiązane dzięki zastosowaniu netnografii. Dodatkowo, krok po kroku, pokazana zostanie podstawowa strategia badawcza w tym podejściu metodologicznym. Celem spotkania będzie przygotowanie do prowadzenia samodzielnych badań w instytucjach kultury dotyczących różnych działań organizacyjnych, w tym akcji marketingowych, a także tworzenia planów programowych i idei na wzmacnianie wspólnoty.

Termin: 4 października 2022, godz. 12:00

Miejsce: on-line (link wyślemy do zapisanych osób)

Prowadząca: dr Małgorzata Ćwikła

dr Małgorzata Ćwikła – kończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska (Uniwersytet Wrocławski), a w roku 2014 z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplinie nauk o zarządzaniu (Uniwersytet Jagielloński). Jej zainteresowania badawcze dotyczą zarządzania projektami w obszarze kultury, przyszłości pracy w organizacjach i zawodach związanych z twórczością oraz nowatorskich rozwiązań metodologicznych w naukach o zarządzaniu. Pracowała w instytucjach kultury w Polsce, w Niemczech oraz w Bośni i Hercegowinie. Regularnie publikuje i tłumaczy z języka niemieckiego teksty związane z teatrem (m. in. dwutygodnik.com, Didaskalia) oraz zarządzaniem kulturą. Stypendystka Robert Bosch Stiftung (2008-2009) i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2020).

Spotkanie jest realizowane w ramach cyklu „Webinaria o prowadzeniu badań w sektorze kultury”

www.ibok.org.pl/projekty/szkolenia/webinaria-o-badaniach

Link do formularza zapisów: https://forms.gle/gdEzkh9GQk9zieQb6

Projekt współfinansowany ze środków miasta Krakowa