Badania publiczności Bramy Poznania na zlecenie Poznańskiego Centrum Dziedzictwa

Zespół Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK, w składzie: dr Anna Góral, dr Agnieszka Szostak, wraz z Iwoną Parzyńską na zlecenie Poznańskiego Centrum Dziedzictwa prowadzi badania odbiorców interaktywnej wystawy w oddziale Brama Poznania.

Celem badania jest poznanie opinii osób odwiedzających na temat wystawy – jej elementów aranżacji, interaktywności oraz prezentowanych treści. W ramach badania prowadzone będą:

  1. Obserwacje odwiedzających odbiorców podczas zwiedzania wystawy. 
  2. Wywiady indywidualne i grupowe (tzw. fokusy) z odwiedzającymi.
  3. Krótkie wywiady indywidualne ze zwiedzającymi, trwające 5 – 7 minut.
  4. Spacery badawcze polegające na wspólnym zwiedzaniu i rozmowach na temat wystawy.

W efekcie powstanie raport podsumowujący wyniki badania, który posłuży pracownikom Bramy Poznania do udoskonalenia wystawy, tak aby lepiej odpowiadała potrzebom jej odbiorców.

Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2022