Projekt mentoringowy: Zarządzanie różnorodnością w instytucjach kultury – na przykładzie Kina pod Baranami

Projekt mentoringowy IBOK: Zarządzanie różnorodnością w instytucjach kultury - na przykładzie Kina pod Baranami, Joanna Kot, Anna Wesołowska, mentorka: Bogna Halska-Pionka

Miło nam poinformować, że Joanna Kot i Anna Wesołowska w najbliższym czasie będą realizowały projekt badawczy: „Zarządzanie różnorodnością w instytucjach kultury – na przykładzie Kina pod Baranami” w ramach programu mentoringowego IBOK. Na mentorkę projektu została wybrana Bogna Halska-Pionka. Projekt będzie realizowany 6 miesięcy, wyniki badań zostaną opublikowane na stronie.

Opis projektu:

W ostatnich latach debata publiczna została poszerzona o wiele społecznych kwestii. Zaczęto głośno rozmawiać o inkluzywności, mniejszościach i innych, pomijanych dotąd tematach. Zwiększająca się świadomość społeczeństwa zaowocowała szeregiem zmian, które nie ominęły także świata zarządzania. W odpowiedzi na liczne wyzwania organizacje zaczęły wdrażać nowe programy i strategie działania. Jedną z nich jest zarządzanie różnorodnością. Pojawia się jednak wiele wątpliwości dotyczących sposobu definiowania i postrzegania różnorodności. Wydaje się, że jest to pojęcie wielowymiarowe, obejmujące swoim zasięgiem przynajmniej kilka płaszczyzn. Szczególnym wyzwaniem wydaje się być zarządzanie różnorodnością w kulturze. Istotne wydaje się bowiem wprowadzenie nie tylko wewnętrznych zmian, w strukturach organizacji, ale i w ofercie, którą instytucje kultury przygotowują dla swoich odbiorców. Kino pod Baranami, najpopularniejsze kino studyjne w Krakowie, jest przykładem instytucji prowadzącej działania związane z zarządzaniem różnorodnością. Do takich aktywności należą m.in. dystrybucja filmów portretujących życie osób nieheteronormatywnych w ramach corocznego festiwalu LGBT+ Film Festival Poland, dostęp do filmów za pomocą strony internetowej dla osób, które nie mogą stacjonarnie pojawić się w kinie, czy najbardziej aktualne z wydarzeń – darmowe pokazy bajek dla ukraińskich dzieci. Celem niniejszego projektu jest dokonanie przeglądu działań, które związane są z zarządzaniem różnorodnością w instytucji. Badania będą dotyczyły zarówno oferty skierowanej do klientów i sympatyków kina, jak i działań wewnętrznych, jakie w związku z zarządzaniem różnorodnością wdrażane są wśród kadry. Projekt przyjmuje założenia paradygmatu interpretatywnego. Za podstawową technikę badawczą wybrano kolaże narracyjne, które pozwolą zrozumieć, w jaki sposób pracownicy postrzegają różnorodność. Zostanie podjęta próba odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Jak jawi się różnorodność w Kinie pod Baranami? Jakie wyzwania widzą pracownicy i zarządzający w związku z wdrożeniem praktyk dot. różnorodności? Projekt może posiadać charakter wdrożeniowy, gdyż w ramach przeprowadzonych badań zostanie podjęta próba przygotowania rekomendacji dla Kina pod Baranami.

Program Mentoringowy Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK skierowany jest do studentów_ek i/lub doktorantów_ek, które_rzy mają ciekawy pomysł na badania w obszarze kultury i chcą poszerzyć swoje umiejętności badawcze pod okiem doświadczonego badacza. Program jest inicjatywą mającą na celu zachęcanie studentów i doktorantów do podejmowania własnych inicjatyw badawczych. Ma za zadanie wspieranie autorskich badań, przy jednoczesnym niesieniu pomocy w świadomym planowaniu i realizowaniu projektu badawczego.

Więcej informacji o programie mentoringowym IBOK i formularz zgłoszeń: www.ibok.org.pl/projekty/mentoring