Projekt mentoringowy: Zarządzanie różnorodnością w instytucjach kultury – na przykładzie Muzeum Zamkowego w Pszczynie

Projekt mentoringowy IBOK: Zarządzanie różnorodnością w instytucjach kultury - na przykładzie Muzeum Zamkowego w Pszczynie, Joanna Kot, Anna Wesołowska, mentorka: Bogna Halska-Pionka

Miło nam poinformować, że Joanna Kot i Anna Wesołowska w najbliższym czasie będą realizowały projekt badawczy: „Zarządzanie różnorodnością w instytucjach kultury – na przykładzie Muzeum Zamkowego w Pszczynie” w ramach programu mentoringowego IBOK. Na mentorkę projektu została wybrana Bogna Halska-Pionka. Projekt będzie realizowany 6 miesięcy, wyniki badań zostaną opublikowane na stronie.

Opis projektu:

Współcześnie bardzo wiele mówi się o różnorodności. W debacie publicznej poświęca się uwagę kwestiom równościowym, związanym z tolerancją oraz inkluzją. Wydaje się, że staramy się dążyć do zniesienia wszelkich możliwych barier i włączenia do społeczeństwa wszystkich, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie etc. Wszystkie te działania obecne są również w świecie zarządzania. Instytucje – zarówno te, należące do sektora publicznego, jak i prywatnego, mierzą się z wyzwaniem zarządzania różnorodnością i zaczynają wdrażać nowe programy i strategie działania. Łucja Waligóra (2018) uważa, że zarządzanie różnorodnością w organizacji polega na zrozumieniu, że różnice między ludźmi mogą się przyczynić do osiągnięcia korzyści przez firmy. Sama różnorodność to pojęcie wielowymiarowe, obejmujące swoim zasięgiem kilka płaszczyzn, a wyzwaniem wydaje się być zarządzanie różnorodnością w kulturze. Istotne wydaje się bowiem wprowadzenie nie tylko wewnętrznych zmian, w strukturach organizacji, ale i w ofercie, którą instytucje kultury przygotowują dla swoich odbiorców. Tomasz Dąbrowski (2018) mówi, że wdrażanie idei oraz narzędzi z obszaru zarządzania różnorodnością (diversity management) jest w pewien sposób wymuszane przez wszelkie zmiany zachodzące na rynku pracy, demografię, czy też konkurencję.

Celem niniejszego projektu mentoringowego jest dokonanie studium przypadku Muzeum Zamkowego w Pszczynie ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z dostępnością oraz różnorodnością. Autorki rozpoczną badania od przeprowadzenia spaceru badawczego, który pozwoli zbliżyć się do muzeum, poznać jego przestrzeń oraz zaznajomić się z wszelkimi wystawami i reprezentowanym dziedzictwem kulturowym. Dokonany zostanie także przegląd działań Muzeum Zamkowego w Pszczynie w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram i Twitter. Obok kolaży narracyjnych, które przyjęto za podstawową technikę badawczą, przeprowadzone zostaną także wywiady z pracownikami muzeum. Projekt ma charakter wdrożeniowy, ponieważ badaczki planują przygotować szereg rekomendacji dla tej instytucji kultury. Autorki zdecydowały się wybrać Muzeum Zamkowe w Pszczynie ze względu na jego bogatą tradycję oraz inspirujące wydarzenia organizowane w przestrzeni organizacji.

Bibliografia:

  • Dąbrowski, T. (2019). Zarządzanie różnorodnością jako wyzwanie dla organizacji związanych z kulturą. Zarządzanie w Kulturze, 2018, 453-470. doi:https://doi.org/10.4467/20843976ZK.18.026.10520
  • Waligóra Ł., Zarządzanie różnorodnością w organizacjach. Prezentacja wybranych praktyk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 348, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2018

Program Mentoringowy Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK skierowany jest do studentów_ek i/lub doktorantów_ek, które_rzy mają ciekawy pomysł na badania w obszarze kultury i chcą poszerzyć swoje umiejętności badawcze pod okiem doświadczonego badacza. Program jest inicjatywą mającą na celu zachęcanie studentów i doktorantów do podejmowania własnych inicjatyw badawczych. Ma za zadanie wspieranie autorskich badań, przy jednoczesnym niesieniu pomocy w świadomym planowaniu i realizowaniu projektu badawczego.

Więcej informacji o programie mentoringowym IBOK i formularz zgłoszeń: www.ibok.org.pl/projekty/mentoring