Projekt mentoringowy: Prawa człowieka w polskiej branży produkcji gier

Projekt mentoringowy: Prawa człowieka w polskiej branży produkcji gier, Michał Szewczyk, Szymon Chlebowicz, mentor: dr Marta Materska-Samek.

Miło nam poinformować, że Michał Szewczyk i Szymon Chlebowicz w najbliższym czasie będą realizowali projekt badawczy: „Prawa człowieka w polskiej branży gier” w ramach programu mentoringowego IBOK. Na mentorkę projektu została wybrana dr Marta Materska-Samek. Projekt będzie realizowany 6 miesięcy, wyniki badań zostaną opublikowane na stronie IBOKa.

Opis projektu:

Branża growa jest jednym z najdynamiczniej rosnących sektorów kreatywnych polskiej gospodarki. Od lat dziewięćdziesiątych na GPW pojawiło się 20 notowanych spółek działających na tym polu, a 3 spółki przekroczyły już kapitalizację rzędu miliarda złotych. Twórcy gier mają zatem już swój znaczny wkład w szeroko pojmowaną kulturę. Dynamiczny rozwój zatrudnienia w sektorze oraz duża presja ze strony odbiorców na terminowość produkcji powinny skłaniać do refleksji dotyczącej przestrzegania praw człowieka oraz standardów ESG w tym obszarze. Za cel stawiamy sobie uzupełnienie luki badawczej w kwestii opisu rozwiązań systemowych zapewniających zrównoważony rozwój oraz przestrzeganie praw człowieka w polskich firmach z branży produkcji gier wideo. Tematyka ta jest poruszana za granicą w kontekście zjawiska crunchu, czyli praktyki pracowniczej, która polega na zmuszaniu osób zaangażowanych w produkcję (najczęściej programistów i grafików) do wypracowywania znacznej liczby bezpłatnych nadgodzin w okresie poprzedzającym premierę gry [A. C. Cole i B. C. Harris 2021]. Badanie, poprzez standardy opracowane przez World Benchmarking Alliance, odniesie sytuację polskich firm z branży growej do wytycznych ONZ na temat biznesu i praw człowieka. W tym celu zostanie wykorzystana analiza treści raportów Dobrych Praktyk GPW i innych dotyczących ESG. Dodatkowym narzędziem analizy będzie pogłębiony wywiad z pracownikami nt. kultury pracy w okresach poprzedzających ukończenie projektów. Pozwoli to na lepsze dopasowanie ogólnych wytycznych do specyfiki poruszanego rynku i odniesienie go w pełniejszym wymiarze do analiz zagranicznych skupiających się na crunchu. Na potrzeby badania przyjmujemy paradygmat radykalnego strukturalizmu [G. Morgan i G. Burrell 1979]. Świadomi rozdrobnienia rynku growego związanego z popularnością gier niezależnych i różnic w zarządzaniu firmami odmiennych rozmiarów, zdecydowaliśmy się objąć badaniem wyłącznie spółki akcyjne, czyli największych aktorów sektora gier.

Program Mentoringowy Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK skierowany jest do studentów_ek i/lub doktorantów_ek, które_rzy mają ciekawy pomysł na badania w obszarze kultury i chcą poszerzyć swoje umiejętności badawcze pod okiem doświadczonego badacza. Program jest inicjatywą mającą na celu zachęcanie studentów i doktorantów do podejmowania własnych inicjatyw badawczych. Ma za zadanie wspieranie autorskich badań, przy jednoczesnym niesieniu pomocy w świadomym planowaniu i realizowaniu projektu badawczego.

Więcej informacji o programie mentoringowym IBOK i formularz zgłoszeń: www.ibok.org.pl/projekty/mentoring