• Do zespołu IBOK dołączył dr Michał Wójciak

  Dr Michał Wójciak to projektant i teoretyk mody. Od października 2020 roku zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 2019 roku uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk…

 • Webinar o prowadzeniu badań ankietowych (7.12)

  Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Webinaria o prowadzeniu badań w sektorze kultury”, które tym razem będzie dotyczyło prowadzenia badań ankietowych. Są to jedne z najczęściej wykorzystywanych technik badawczych. Czas potrzebny na ich realizację jest stosunkowo krótki,…

 • Webinar o prowadzeniu wywiadów grupowych (FGI) (2.12)

  Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu „Webinaria o prowadzeniu badań w sektorze kultury”. W trakcie webinaru zostanie zaprezentowana metoda zogniskowanych wywiadów grupowych (fokusów – FGI). Dowiemy się, kiedy warto ją zastosować i w jaki sposób skonstruować…

 • Udział przedstawicielki IBOK w ewaluacji Strategii Rozwoju Krakowa

  Przedstawicielka IBOK Agnieszka Szostak wzięła udział w warsztatach kreatywnych, będących elementem ewaluacji Strategii Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć” Kraków 2030. W spotkaniu zorganizowanym przez firmę Ecorys Polska wzięli również udział przedstawiciele innych krakowskich organizacji pozarządowych: Fundacji Art…

 • Wdrażanie dostępności w publicznych instytucjach kultury – szansa czy narzucona prawnie konieczność?

  Wprowadzenie w Polsce regulacji prawnych dotyczących dostępności zrodziło wiele pytań i potrzebę zbadania nowych zjawisk, takich jak gotowość organizacji do wdrożenia dostępności pod względem organizacyjnym, prawnym, finansowym czym mentalnym. W ramach projektu badawczego „Dostępność cyfrowa, architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna w publicznych instytucjach kultury” Agnieszka Konior,…

 • Webinar o badaniach w działaniu – action research (9.11)

  Koncepcja badań w działaniu (ang. action research) zyskuje coraz większą popularność. Jeśli jeszcze nie są Państwo z nią zaznajomieni, albo chcieliby poszerzyć swoją wiedzę, to zapraszamy do udziału w webinarium. Prowadząca omówi strategie poznania i typy badań w…