Webinar: Zarządzanie strategiczne w kulturze (18.10, 13.00)

Zapraszamy na kolejny webinar z cyklu „Teoretycznie praktyczne spotkania o zarządzaniu kulturą”. Tym razem o zarządzaniu strategicznym w kulturze na przykładzie muzeów publicznych opowie dr Agnieszka Szostak

W obecnym świecie rola i społeczne funkcje muzeów ulegają rozszerzeniu. Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny ich rozwój powoduje konieczność dokonywania zmian organizacyjnych i podnoszenie poziomu zarządzania. Jednak wciąż niewiele uwagi poświęca się nowoczesnym metodom zarządzania, w tym zarządzania strategicznego. Tym, co utrudnia zastosowanie zarządzania strategicznego jest m.in. brak upowszechniania dobrych praktyk w tym zakresie. Strategie są dokumentami wewnętrznymi i jako takie nie są powszechnie dostępne – niewiele muzeów zamieszcza je w Internecie. Większość muzeów udostępnia je na wniosek zainteresowanych, jednak barierą jest tutaj brak informacji, które muzea posiadają̨ strategie, a które nie. Próbując wypełnić lukę informacyjną na kolejnym webinarium z cyklu „Teoretycznie praktyczne spotkania o zarządzaniu kulturą” przybliżymy zagadnienie wykorzystania narzędzi zarządzania strategicznego w praktyce działalności muzeów. W szczególności przyjrzymy się stosowaniu strategii oraz programów rozwoju instytucji opracowywanych przez ich dyrektorów. Przedstawimy założenia i przebieg badania, przeprowadzonego w muzeach publicznych w latach 2016 – 2020, a także aktualną sytuację wynikającą z obowiązujących przepisów prawa. Treści zaprezentowane podczas spotkania są rezultatem wieloletnich obserwacji zarządzania w polskich muzeach oraz przeprowadzonych badań w tym zakresie przez dr Agnieszkę Szostak.

Termin: 18 października 2023 r., godz. 13:00
Miejsce: on-line (link wyślemy do zapisanych osób)
Link do formularza zapisów: https://forms.gle/QLPboTeadpoecVSG7
Prelegentka: dr Agnieszka Szostak

Agnieszka Szostak – menedżerka kultury, wykładowczyni akademicka i badaczka. Przez kilkanaście lat pracy w muzeum publicznym (Muzeum Krakowa) koordynowała tworzenie i realizację kolejnych strategii rozwoju. Swoje doświadczenia w tym zakresie wykorzystała w pracy doktorskiej, obronionej w 2022 roku, opublikowanej w ramach serii „Biblioteka Zarządzania Kulturą”.