Publikacja „Zarządzanie strategiczne w polskich muzeach publicznych”

Nakładem Wydawnictwa Attyka ukazała się właśnie publikacja, której autorką jest dr Agnieszka Szostak – członkini Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK. Publikacja stanowi źródło wiedzy o zarządzaniu strategicznym w sektorze kultury. Autorka porusza w niej problematykę zarządzania strategicznego w polskich muzeach publicznych, wciąż mało obecną w literaturze z zakresu zarządzania w sektorze kultury. Omawia w niej proces strategiczny i poszczególne jego etapy. Zasadniczą część publikacji stanowią badania prowadzone w latach 2016 – 2020. Efektem badań jest usystematyzowanie wiedzy o zarządzaniu strategicznym w muzeach publicznych oraz o narzędziach tego zarządzania stosowanych przez kierujących wybranymi muzeami. Wiedza zawarta w książce ma także wymiar praktyczny. Sformułowane wnioski mogą być przydatne nie tylko dla dyrektorów muzeów, ale także dla wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania strategicznego w kulturze, funkcjonowaniem publicznych instytucji kultury, a także dla przedstawicieli środowisk naukowych i akademickich – zarówno w ich pracy naukowej, jak i dydaktycznej. 

Autorka jest menedżerką kultury, wykładowczynią akademicką i badaczką. Przez kilkanaście lat pracy w muzeum publicznym koordynowała tworzenie i realizację kolejnych strategii rozwoju. Swoje doświadczenia w tym zakresie wykorzystała w pracy doktorskiej, obronionej w 2022 roku, czego efektem jest publikacja.

Publikację można zamówić na stronie wydawnictwa Attyka

Okładka książki. W prawym rogu logo wydawnictwa Attyka. U góry napis "Zarządzanie strategiczne w polskich muzeach publicznych" poniżej geometryczne wzory w kolorze czerwonym i niebieskim