Webinar: Lost (in) translation? Dostępność krakowskich muzeów dla młodych obcokrajowców (20.09, 12.00)

Zapraszamy na pierwszy po wakacyjnej przerwie webinar z cyklu „Teoretycznie praktyczne spotkania o zarządzaniu kulturą”. Tym razem wspólnie z Olgą Kosińską porozmawiamy o dostępności krakowskich muzeów dla młodych obcokrajowców.

Spośród różnych grup odbiorców polskich muzeów jedną ze słabiej zbadanych pozostają studenci, szczególnie obcokrajowcy. Tymczasem w samym Krakowie szacuje się ich liczbę na około osiem tysięcy – jest to równocześnie grupa chętnie angażująca się z różnego typu aktywności z zakresu uczestnictwa z kulturze. W obliczu przemian, jakie miały miejsce w ostatnich latach, a szczególnie w związku z napływem migrantów z Ukrainy po wybuchy wojny, kwestia obecności obcokrajowców w muzeach w Polsce stała się szczególnie ważna. Muzea są chętnie odwiedzane przez studentów-cudzoziemców – instytucje te pełnią przy tym także ważną rolę integracyjną. W związku z tymi obserwacjami podjęte zostały badania, których efektem jest raport „Dostępność krakowskich muzeów dla młodych obcokrajowców”. Zawiera on wyniki badań oraz rekomendacje dla muzeów w zakresie planowania przyszłych działań w kontekście udostępniania swoich zbiorów oraz przestrzeni dla młodych obcokrajowców. Na kolejnym webinarium z cyklu „Teoretycznie praktyczne spotkania o zarządzaniu kulturą” przedstawione zostaną najważniejsze wnioski z badań – zidentyfikowane praktyki oraz bariery uczestnictwa w kulturze studentów-obcokrajowców, a także obecnie już dobre praktyki w tym obszarze. Przybliżymy także kwestię praktycznego zastosowania techniki badawczej tzw. tajemniczego klienta  w obszarze kultury instytucjonalnej.

Badania wykonano w ramach Critical Heritage Studies Hub przy wsparciu finansowym Priorytetowego Obszaru Badawczego Heritage w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Termin: 20 września 2023 r., godz. 12:00

Miejsce: on-line (link wyślemy do zapisanych osób)

Link do formularza zapisów: https://forms.gle/L2c92oQorNDWM5rJA

Prelegentka: Olga Kosińska

Olga Kosińska – asystentka w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkini Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK. Jej zainteresowania badawcze skupiają się głównie wokół badań marketingowych związanych z kulturą podejmowanych w mediach  społecznościowych (kampanie, akcje promocyjne, influencerzy), jak również nieinstytucjonalnych obiegów kultury oraz działań wspólnot internetowych, przede wszystkim fandomów.