Raport badawczy: „Dzień Otwarty Muzeów Krakowskich. Kondycja i przyszłość”

Zachęcamy do zapoznania się z raportem badawczym zrealizowanym przez zespół Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK na zlecenie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, który dotyczy Dnia Otwartego Muzeów Krakowskich.

Dzień Otwarty Muzeów Krakowskich (wcześniejsza nazwa Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich) to cykliczne wydarzenie, organizowane przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa we współpracy ze Stałą Konferencją Dyrektorów Muzeów Krakowskich – porozumieniem osób kierujących muzeami, które mają swoją siedzibę w Krakowie. 20 listopada 2022 roku odbyła się 17. edycja wydarzenia, w której brało udział 55 muzeów (z Krakowa, a także Wieliczki i Niepołomic) i instytucji wystawienniczych. Frekwencja w tym dniu wyniosła 26 828 osób, dla porównania w poprzednim (2021 roku) było to 17 844 osób.

Muzea zaprosiły zwiedzających do poznania ich wystaw stałych i czasowych, miejsc na co dzień niedostępnych, a także do udziału w różnego typu zajęciach edukacyjnych – warsztatach, oprowadzaniach z przewodnikiem, wykładach, prezentacjach. Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie mieszkańcom Krakowa historii i dziedzictwa ich miasta, a także zaznajomienie ich z bogatymi zasobami muzealnymi Dzień Otwarty organizowany jest od 2005 roku, w pierwszej edycji wzięło udział 18 muzeów. Kilkanaście edycji, trzykrotny wzrost instytucji uczestniczących w wydarzeniu oraz znaczny wzrost frekwencji świadczą o jego popular