Webinar: Dziedzictwo kulturowe i rozwój (13.03, 12:00)

Zapraszamy na webinar „Dziedzictwo kulturowe i rozwój” organizowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, w trakcie którego członkowie stowarzyszenia Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK przedstawią wyniki badań realizowanych w ubiegłym roku na zlecenie tej instytucji.

Jaki wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy ma dziedzictwo kulturowe? Dlaczego warto prowadzić w tym zakresie badania i gromadzić dane? Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza ­ – 13 marca – na webinar „Dziedzictwo kulturowe i rozwój” dedykowany pracownikom instytucji gromadzących dane oraz badaczom, zajmującym się problematyką dziedzictwa, a zwłaszcza relacjami między dziedzictwem kulturowym a rozwojem. Podczas spotkania zostaną podsumowane efekty realizacji projektów NID dotyczących gromadzenia danych na temat sektora dziedzictwa.

Dziedzictwo kulturowe oddziałuje na rozwój społeczno-gospodarczy na różnych płaszczyznach: ekonomicznej, społecznej i środowiskowej. W sposób bezpośredni widoczne mogą być efekty ekonomiczne rewitalizacji zabytków nieruchomych w postaci np. wzmożonego ruchu turystycznego i wyższych przychodów z turystyki kulturowej w gminie czy mieście. Z punktu widzenia wpływu społecznego, dziedzictwo może przyczyniać się do wzrostu jakości życia mieszkańców. Przykładem może być stosunkowo prosta zmiana, jak na przykład, zadbana przestrzeń. Współcześnie ważnym aspektem stają się efekty ekologiczne, w tym racjonalne gospodarowanie przestrzenią już zagospodarowaną i wtórne wykorzystywanie istniejącej zabudowy.

Spotkanie on-line, zaplanowane na 13 marca, poświęcone będzie monitorowaniu i ewaluacji wpływu dziedzictwa kulturowego na rozwój społeczno-gospodarczy. Jak podkreśla dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, dr hab. Katarzyna Zalasińska, podjęty temat jest niezwykle aktualny.

– Wybór tematu wpisuje się w widoczny od kilku lat trend systematyzowania badań nad statystyką kultury, w ramach którego dziedzictwo kulturowe staje się ważnym elementem rezonującym na otoczenie społeczno-gospodarcze ­– wyjaśnia dyrektor NID.

W trakcie webinaru dyskutanci – dr Anna Góral, dr Jarosław Klaś i dr Katarzyna Kopeć – zarysują uwarunkowania monitorowania i ewaluacji oddziaływania dziedzictwa kulturowego na rozwój społeczno-gospodarczy. Podsumowane zostaną efekty realizacji dwóch projektów, zrealizowane na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa, dotyczących gromadzenia danych na temat sektora dziedzictwa:

  • „Dziedzictwo kulturowe i rozwój. Przegląd wybranych podejść do gromadzenia danych na temat dziedzictwa kulturowego” 
     
  • „Propozycje wskaźników statystycznych służących pomiarowi wpływu dziedzictwa na rozwój społeczno-gospodarczy dla Polski”

Dyskutanci:

Dr Anna Góral – zawodowo związana z Instytutem Kultury UJ, gdzie pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Zarządzania Kulturą. Od wielu lat związana z sektorem pozarządowym i publicznym. Autorka szeregu publikacji naukowych poruszających zagadnienia zarządzania dziedzictwem kulturowym, a zwłaszcza roli współpracy międzysektorowej w rozwoju dziedzictwa. Aktualnie jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki zarządzania różnorodnością w organizacjach, aktywności obywatelskiej oraz nowych form organizacji.   

Dr Jarosław Klaś – zawodowo związany z Ośrodkiem Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie, gdzie pełni funkcję dyrektora. Współpracuje z różnymi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania kulturą dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pomysłodawca i koordynator wielu projektów animacyjnych dotyczących głównie dziedzictwa kulturowego. Główne zainteresowania badawcze: animacja kultury, zarządzanie instytucjami kultury i dziedzictwem kulturowym (zwłaszcza Nowej Huty).

Dr Katarzyna Kopeć – zawodowo związana z Instytutem Kultury UJ, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne i badania naukowe w obszarze ewaluacji polityki kulturalnej, zarządzania w kulturze i społeczno-kulturowych kontekstów finansowania kultury. Aktualnie jest zaangażowana w projekty międzynarodowe dotyczące innowacyjności sektora kreatywnego (np. EIT Culture and Creativity, Erasmus XR).

🔸Termin: 13 marca 2023; czas trwania: 12.00 -13.00.

🔸Udział po rejestracji pod linkiem

🔸Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.