Webinar: Wywiad w badaniach sektora publicznego (8.11, 12.00)

Zapraszamy na darmowy webinar „Wywiad w badaniach sektora publicznego”, który poprowadzi dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz, prof. UJ. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu „Webinaria o prowadzeniu badań w sektorze kultury”.

Od zawsze próbujemy zrozumieć świat, rozmowa, a co za tym idzie wywiad jest podstawową metodą, przy pomocy której ludzie odkrywają znaczenie własnych i cudzych doświadczeń. Trudno sobie wyobrazić, aby jakakolwiek organizacja działała bez podstawowej wiedzy na temat potrzeb, wiedzy i opinii pracowników, współpracowników czy klientów. Razem budujemy świat, dzięki wspólnemu odkrywaniu i namysłowi. Wywiad praktykowany jest na różne sposoby. Podczas seminarium przyjrzymy się jak bardzo elastyczna jest to metoda, jej różnorakim formom. Bez intencji pokazywania jednej słusznej drogi porozmawiamy o zasadach prowadzenia wywiadu, zastanowimy nad tym co to znaczy dobre pytanie. Zadamy pytania: Struktura czy swoboda? Co pasuje do naszych teorii i wizji świata? Jak zadbać o logikę i wartości? Jak zacząć?

Termin: 8 listopada 2022, godz. 12:00

Miejsce: on-line (link wyślemy do zapisanych osób)

Prowadzący: dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz, prof. UJ

Grzegorz Mazurkiewicz – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dyrektor Instytut Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w różnych instytucjach związanych z edukacją (Szkoły – szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące, Departament Edukacji Stanu Ohio, Uniwersytety Stanowe w Columbus oraz Bowling Green w Ohio-USA, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej). Jest socjologiem (absolwentem Uniwersytetu Śląskiego), ukończył również studia z zakresu zarządzania oświatą na Ohio State University w USA. Kierował wieloma projektami edukacyjnymi dotyczącymi ewaluacji szkół, kształcenia i doskonalenia przywódców edukacyjnych, jakości procesu nauczania i uczenia się, wyrównywania szans, edukacji interkulturowej, zarządzania placówkami edukacyjnymi, wspierania samorządów lokalnych w tworzeniu polityki oświatowej, badania jakości pracy instytucji oświatowych, tworzenia systemów zapewniania jakości czy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Brał udział, w roli badacza i eksperta, w projektach międzynarodowych w zakresie kształcenia dorosłych, decentralizacji systemów zarządzania, ewaluacji w oświacie, aktywnych metod nauczania.

Spotkanie jest realizowane w ramach cyklu „Webinaria o prowadzeniu badań w sektorze kultury”

www.ibok.org.pl/projekty/szkolenia/webinaria-o-badaniach

Link do formularza zapisów: https://forms.gle/UVvS4GvnHmTop7E9A

Projekt współfinansowany ze środków miasta Krakowa

Kraków. Projekt współfinansowany ze środków Miasta Krakowa
ngo.krakow.pl