Webinar: Monitorowanie frekwencji online (13.10, 12.00)

Zapraszamy na darmowy webinar „Monitorowanie frekwencji online – dotychczasowe praktyki publicznych muzeów i trudności z tym związane”, który poprowadzi dr Anna Pluszyńska. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu „Webinaria o prowadzeniu badań w sektorze kultury”.

Zintensyfikowanie działań instytucji kultury w świecie wirtualnym wymusza potrzebę stawiania ponownie pytań o segmentację odbiorców, motywację i interakcję. W praktyce instytucje najczęściej monitorują frekwencję. Być może wynika to z faktu, że danych liczbowych dotyczących zwiedzających oczekuje zarówno organizator jak i instytucje sprawozdawcze. Pytanie czy instytucje kultury monitorują frekwencję w trakcie wydarzeń online, w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej, a jeśli tak to jakie dane są przy tym uwzględniane? Na podstawie przeprowadzonych wywiadów i badań ankietowych wśród pracowników publicznych muzeów omówione zostaną także trudności z jakimi mierzą się instytucje w trakcie monitorowania frekwencji online. Celem spotkania będzie ponadto wskazanie rekomendacji w tym zakresie skierowanych zarówno do instytucji kultury, organów nadzorujących oraz sprawozdawczych.

Termin: 13 października 2022, godz. 12:00

Miejsce: on-line (link wyślemy do zapisanych osób)

Prowadząca: dr Anna Pluszyńska

dr Anna Pluszyńska – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz wykładowczyni Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego; menedżerka kultury; koordynatorka dostępności i otwartości; wiceprezeska Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK; sekretarz Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności. Główny obszar jej zainteresowań badawczych stanowi proces zarządzania własnością intelektualną (w szczególności prawami autorskimi w muzeach) oraz szeroko rozumiana otwartość i dostępność instytucji kultury.

Spotkanie jest realizowane w ramach cyklu „Webinaria o prowadzeniu badań w sektorze kultury”

www.ibok.org.pl/projekty/szkolenia/webinaria-o-badaniach

Link do formularza zapisów: https://forms.gle/vjzsfVxcJz7tcQ8s7

Projekt współfinansowany ze środków miasta Krakowa

Kraków. Projekt współfinansowany ze środków Miasta Krakowa
ngo.krakow.pl