Webinar o zarządzaniu muzeami prywatnymi (1.12)

Zapraszamy na kolejny webinar w ramach cyklu „Teoretycznie praktyczne spotkania o zarządzaniu kulturą”, który tym razem będzie dotyczył zarządzania muzeami prywatnymi, a poprowadzi go Agnieszka Szostak.

Czego dotyczy kolejne spotkanie w ramach cyklu?

Podczas spotkania autorka zaprezentuje wyniki projektu badawczego poświęconego muzeom prywatnym. Postara się odpowiedzieć na pytania o to, jak wygląda aktualnie działalność muzeów prywatnych w Polsce oraz zarządzanie nimi? Jaka jest ich sytuacja finansowa? Jaki jest odbiór społeczny i zainteresowanie nimi ze strony publiczności? Jak muzea te planują i organizują swoją działalność? Jak zarządzają̨ posiadaną kolekcją zbiorów i jak wygląda jej upublicznianie?

W swoim wystąpieniu autorka skupi się na wybranych obszarach działalności tych muzeów, tj.: kwestiach formalno – organizacyjnych, zarządzania zbiorami, edukacji i promocji oraz finansów. Na podstawie przeprowadzonej ankiety oraz wywiadów z właścicielami muzeów prywatnych nakreśli aktualną sytuację wybranych muzeów prywatnych w zakresie zarządzania nimi oraz finansowania ich działalności.

Projekt realizowany jest w roku 2021 ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Strona internetowa projektu.

Fanpage projektu na Facebooku.

Kim jest prelegentka kolejnego spotkania?

Agnieszka Szostak – absolwentka studiów zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowych studiów Akademia Dziedzictwa. Doktorantka na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, gdzie będzie bronić pracę doktorską na temat zarządzania strategicznego w polskich muzeach publicznych. Interesuje się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem instytucjami kultury (w szczególności muzeami), ekonomiką kultury oraz badaniami publiczności. Pracuje w Muzeum Krakowa, gdzie zajmuje się opracowaniem i realizacją strategii oraz koordynuje prace zespołu ds. opracowania i realizacji badań otoczenia i odbiorców oferty Muzeum. Jest skarbniczką w Instytucie Badań Organizacji Kultury.

Kiedy odbędzie się spotkanie?

1 grudnia (środa) 2021 o godzinie 12.00

W jaki sposób zapisać się na webinar?

Zapisy poprzez formularz.

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy on-line.

Na 2 dni przed wydarzeniem wyślemy do zapisanych osób linki do wydarzenia.