Projekt mentoringowy: Organizowanie dostępnych wystaw – szanse i wyzwania. Badanie wystawy „Głusza” w Muzeum Śląskim w Katowicach

Program mentoringowy IBOK: Organizacja dostępnych wystaw - szanse i wyzwania. Badanie wystawy "Głusza" w Muzeum Śląskim w Katowicach.

Miło nam poinformować, że Aleksandra Orłowska w najbliższym czasie będzie realizowała projekt badawczy: „Organizowanie dostępnych wystaw – szanse i wyzwania. Badanie wystawy „Głusza” w Muzeum Śląskim w Katowicach” w ramach programu mentoringowego IBOK. Na mentorkę projektu została wybrana dr Anna Pluszyńska. Projekt będzie realizowany 6 miesięcy, wyniki badań zostaną opublikowane na stronie.

Streszczenie projektu:

Intencją realizacji projektu, jest zbadanie sposobu, w jaki powstała dostępna wystawa. W Polsce dotychczas nie odbyło się wiele wystaw, w których tworzeniu brały udział osoby z niepełnosprawnościami. Wystawa „Głusza” opowiada o tożsamości osób g/Głuchych w taki sposób, aby również osoby w pełni sprawne mogły wejść do ich świata. Dźwięki są zaprezentowane za pomocą światła, drgań i ruchu. W trakcie zwiedzania można też sprawdzić, jak i co słyszą osoby z implantem w porównaniu z osobami, które nie korzystają z urządzeń wspomagających słyszenie. Cała wystawa jest tłumaczona na Polski Język Migowy (PJM) oraz International Sign (IS). Można też skorzystać z kodów QR, które przenoszą cyfrowo do audioprzewodnika tłumaczącego kolejne elementy wystawy. Dla osób wrażliwych na ostre światło przygotowano osobne wejście na wystawę. Zadbano również o to, aby były dostępne różne rodzaje krzeseł. Co więcej, światło zostało tak dopasowane, aby nie odbijało się niezależnie od tego, pod jakim kątem spogląda się na obrazy i tekst.

Celem projektu jest przede wszystkim analiza kolejnych etapów planowania, a następnie realizowania wystawy muzealnej traktującej o osobach g/Głuchych, aby wyróżnić praktyki warte naśladowania również przy planowaniu innych wystaw lub wydarzeń także w innych instytucjach. Na podstawie rozmów (wywiadów antropologicznych) przeprowadzonych z muzealną koordynatorką dostępności, kuratorami i kuratorkami wystawy, a także z osobami z niepełnosprawnościami, które odwiedziły wystawę, może powstać wielowymiarowy obraz tego, co udało się przedstawić. Wśród zastosowanych metod badawczych pojawi się również analiza danych zastanych oraz spacer badawczy, czyli odwiedzenie wystawy wspólnie z osobami zaangażowanymi w jej tworzenie. Rezultatem badań będzie artykuł naukowy o praktykach zastosowanych w Muzeum Śląskim, ale również o barierach, które pojawiły się w trakcie organizowania wystawy.

Program Mentoringowy Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK skierowany jest do studentów_ek i/lub doktorantów_ek, które_rzy mają ciekawy pomysł na badania w obszarze kultury i chcą poszerzyć swoje umiejętności badawcze pod okiem doświadczonego badacza. Program jest inicjatywą mającą na celu zachęcanie studentów i doktorantów do podejmowania własnych inicjatyw badawczych. Ma za zadanie wspieranie autorskich badań, przy jednoczesnym niesieniu pomocy w świadomym planowaniu i realizowaniu projektu badawczego.

Więcej informacji o programie mentoringowym IBOK i formularz zgłoszeń: www.ibok.org.pl/projekty/mentoring