Projekt mentoringowy: Działania młodego pokolenia dziennikarzy i dziennikarek w polskich niepublicznych radiach internetowych

Projekt mentoringowy IBOK: Działania młodego pokolenia dziennikarzy i dziennikarek w polskich niepublicznych radiach internetowych. Klara Korejba, Maria Konrad. Mentorka: Olga Kosińska

Miło nam poinformować, że Klara Korejba i Maria Konrad w najbliższym czasie będą realizowały projekt badawczy: „Działania młodego pokolenia dziennikarzy i dziennikarek w polskich niepublicznych radiach internetowych” w ramach programu mentoringowego IBOK. Na mentorkę projektu została wybrana Olga Kosińska. Projekt będzie realizowany ponda 6 miesięcy, wyniki badań zostaną opublikowane na stronie.

Streszczenie projektu:

Rok 2020, wraz ze zmianami w Programie Trzecim Polskiego Radia, był dla polskiego radia z jednej strony zamknięciem pewnego etapu w jego historii, a z drugiej rozpoczęciem nowej ery, która przełamała dotychczasowe tendencje. Doprowadziło to do powstania i rozwoju niepublicznych internetowych rozgłośni radiowych (Radio 357, Radio Nowy Świat), a do głosu zostali dopuszczeni w większym stopniu dziennikarze radiowi młodego pokolenia. Badania będą ukierunkowane na przemiany społeczne, jakie zaszły od czasu pandemii COVID- 19, która częściowo doprowadziła do sytuacji związanej z polskim radiem. Musiało ono, tak jak każda branża kulturalno-medialna, dostosować się do nowej rzeczywistości. Powstanie w szybkim tempie niepublicznych internetowych stacji radiowych było możliwe dzięki rozwojowi nowych technologii i otwartości ludzi na zaadaptowanie się do nieoswojonego dotychczas środowiska cyfrowego. Istotne dla zespołu będzie poznanie, jak odnalazło się w tej sytuacji młode pokolenie radiowców i odbiorców tych rozgłośni, jak szybko nowe generacje inicjują i przystosowują się do innowacji w zakresie kultury. Kwestią przyświecają całemu projektowi będzie pytanie o wizję radia przyszłości zależną od twórców i konsumentów mediów młodego pokolenia. Projekt „Działania młodego pokolenia dziennikarzy w polskich niepublicznych radiach internetowych” koncentruje się na pytaniu o wizję radia przyszłości zależną od twórców i konsumentów mediów młodego pokolenia. Porusza tematykę z zakresu współczesnej kultury i mediów oraz kwestie społeczne związane z różnicami perspektyw między pokoleniami. Główną osią projektu będzie przeprowadzenie badań naukowych będących podstawą merytorycznego przygotowania do zorganizowania konferencji w przestrzeni akademickiej, na której zostaną zaprezentowane wyniki badań.

Cele projektu:

  • Zbadanie roli młodego pokolenia dziennikarzy radiowych w działaniach polskich niepublicznych radiów internetowych (Radio 357, Radio Nowy Świat),
  • Zdiagnozowanie obecnego funkcjonowania polskiego radia na podstawie ich perspektywy,
  • Zbadanie różnic pomiędzy działaniami młodego a starszego pokolenia dziennikarzy radiowych,
  • Próba stworzenia potencjalnego obrazu przyszłości polskiego niepublicznego, internetowego radia,
  • Zbadanie kwestii słuchalności internetowych radiów niepublicznych w Polsce z perspektywy młodych radiowców i odbiorców,
  • Nawiązanie współpracy z nowym pokoleniem dziennikarzy radiowych,
  • Zorganizowanie konferencji naukowej w przestrzeni akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, na której zaprezentowane zostaną wyniki badań zespołu oraz wystąpienia dziennikarzy radiowych wraz z teoretykami z zakresu medioznawstwa.

Metody i techniki badawcze:

Badania prowadzone będą w formie wywiadów swobodnych głównie z dziennikarzami radiowymi nowego pokolenia. Ponadto zbadana zostanie opinia dziennikarzy radiowych z większym doświadczeniem i stażem, co pozwoli na dokonanie analizy porównawczej obydwu perspektyw na temat działalności internetowych radiów. Poprzez przeprowadzenie ankiety (CAWI) wśród odbiorców tego typu rozgłośni radiowych zespół zweryfikuje, jak wraz z włączeniem na stałe dziennikarzy radiowych “nowego pokolenia” w program i życie radiów zmienił się ich odbiorca. Sprawdzone zostanie, czy te zmiany sprawiły, iż zaangażowani w odbiór radia zostali młodsi odbiorcy (18-25).

Główna oś projektu:

Dla twórczyń projektu niezwykle istotna jest perspektywa młodego pokolenia. Przeprowadzenie badań pozwoli ją poznać i sprawi, że wkład młodych dziennikarzy w rozwój wspomnianych radiów zostanie podkreślony w środowisku studenckim, naukowym i tym spoza świata nauki.

Program Mentoringowy Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK skierowany jest do studentów_ek i/lub doktorantów_ek, które_rzy mają ciekawy pomysł na badania w obszarze kultury i chcą poszerzyć swoje umiejętności badawcze pod okiem doświadczonego badacza. Program jest inicjatywą mającą na celu zachęcanie studentów i doktorantów do podejmowania własnych inicjatyw badawczych. Ma za zadanie wspieranie autorskich badań, przy jednoczesnym niesieniu pomocy w świadomym planowaniu i realizowaniu projektu badawczego.

Więcej informacji o programie mentoringowym IBOK i formularz zgłoszeń: www.ibok.org.pl/projekty/mentoring