Webinar: analiza danych zastanych w instytucji kultury (27.09, 12.00)

Zapraszamy na darmowy webinar pod tytułem: „Zanim zaczniemy badanie: analiza danych zastanych w instytucji kultury”, który poprowadzi dr Agnieszka Szostak. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu „Webinaria o prowadzeniu badań w sektorze kultury”.

Analiza danych zastanych polega na wykorzystaniu dostępnych danych w toku prowadzonego badania. Podczas spotkania omówione zostaną typy danych, jakie można wykorzystać oraz źródła ich pozyskiwania – zarówno te wewnątrzorganizacyjne jak i ogólnodostępne. Uzasadnione zostanie dlaczego warto taką analizę zastosować na początku procesu realizacji prowadzonego badania i jakie mogą być korzyści ze stosowania tej metody. Ponadto uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób analizę danych zastanych łączyć z innymi metodami badawczymi, np. ankietami.

Termin: 27 września 2022, godz. 12:00

Miejsce: on-line (link wyślemy do zapisanych osób)

Prowadząca: dr Agnieszka Szostak

dr Agnieszka Szostak – menadżerka kultury, badaczka, doktorka w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. W stowarzyszeniu Instytut Badań Organizacji Kultury IBOK pełni funkcję skarbniczki oraz koordynatorki szkoleń. W Instytucie Kultury UJ prowadzi zajęcia ze studentami z projektowania badań naukowych, podstaw zarządzania i zarządzania strategicznego. W latach 2004 – 2022 pracowała w Muzeum Krakowa, gdzie zajmowała się pozyskiwaniem funduszy, promocją oraz wsparciem zarządzania – koordynowała tworzenie i wdrażanie kolejnych strategii rozwoju Muzeum.

Spotkanie jest realizowane w ramach cyklu „Webinaria o prowadzeniu badań w sektorze kultury”

www.ibok.org.pl/projekty/szkolenia/webinaria-o-badaniach

Link do formularza zapisów: https://forms.gle/VMXiFvPTqAoN19vR8

Projekt współfinansowany ze środków miasta Krakowa