Opracowanie propozycji wskaźników statystycznych dotyczących dziedzictwa kulturowego na zlecenie NID

Zespół badawczy w składzie: dr Anna Góral, dr Katarzyna Kopeć, dr Jarosław Klaś na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa opracuje propozycje wskaźników statystycznych służących pomiarowi wpływu dziedzictwa na rozwój społeczno-gospodarczy dla Polski.

W ramach projektu opracowana lista wskaźników będzie dotyczyć co najmniej trzech
obszarów: polityka ochrony zabytków, obszar społeczny i obszar gospodarczy. Proponowane
wskaźniki uwzględnią trzy rodzaje danych:

  • dane obecnie dostępne,
  • dane, których gromadzenie wymagałoby niewielkiego nakładu sił i środków (np. niewielkie modyfikacje w dotychczasowych systemach gromadzenia danych),
  • dane, których gromadzenie wymagałoby dużego nakładu sił i środków i znacząco zmieniałoby system gromadzenia danych dotyczących wpływu dziedzictwa na rozwój społeczno-gospodarczy w Polsce.

Do opracowania wskaźników posłużą wyniki badania wcześniej zrealizowanego przez zespół Instytutu Badań Organizacji Kultury (w składzie: dr Anna Góral, dr Katarzyna Kopeć, dr Weronika Pokojska): Analiza modeli gromadzenia danych na temat dziedzictwa kulturowego, a w szczególności przegląd stosowanych lub rekomendowanych wskaźników statystycznych, wykorzystywanych przez zagraniczne podmioty, dotyczących wpływu dziedzictwa kulturowego na rozwój społeczno-gospodarczy, którego wyniki zostaną opublikowane już wkrótce.

Opracowanie propozycji wskaźników
statystycznych służących pomiarowi
wpływu dziedzictwa na rozwój społeczno-
gospodarczy dla Polski. Realizowane dla Narodowy Instytut Dziedzictwa.