Minigranty 2023 – nabór zakończony

W ramach programu Minigrantów w edycji 2023, pięć zespołów naszych Wolontariuszy, zrealizowało projekty wspierające bliskie im organizacje i poruszające tematykę społeczną. Wśród odbiorców działań znalazły się Miejskie Przedszkole nr 93 w Katowicach, Chór V LO w Krakowie, Galeria ASAP w Krakowie, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach oraz Ośrodek Kultury Norwida w Krakowie.

Wszystkim zespołom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w projekcie Minigrantów 2023!

Minigrant 1 Miejskie Przedszkole nr 93 w Katowicach

W pierwszej połowie grudnia Wolontariusze Stowarzyszenia IBOK, przy współpracy z Miejskim Przedszkolem nr 93 w Katowicach, zrealizowali projekt wparcia procesu przygotowań do nadania Przedszkolu imienia dr Łucji Staniczkowej.

Dr Staniczkowa była regionalistką, nauczycielką, wiceprezeską Związku Górnośląskiego. Aktywnie działała na rzecz propagowania dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska. W ramach projektu powstał autorski projekt graficzny Śląskiego Alfabetu, wykonany przez Wolontariuszkę Olgę Krychowską.

Przedszkolna biblioteczka wzbogaciła się o 8 nowych pozycji książkowych dla najmłodszych w języku śląskim oraz polskim, nawiązujących do tematyki dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska. Ponadto wszystkie grupy przedszkole zostały wyposażone w zestawy gier ułatwiających naukę słów w języku śląskim – śląskie memory i czarnego piotrusia po śląsku.

Wszystkie zrealizowane działania miały na celu kontynuowanie starań dr Staniczkowej na rzecz propagowania dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska. Liderką projektu była Aleksandra Mazurek.

Tu Przedszkolaki dziękują za nowe materiały do zabawy (i nauki!). Dziękujemy za śliczne podziękowania!

https://www.canva.com/…/DAF…/Psw8Dg0SZXNCZjSUgHBe9w/view

Minigrant 2 Chór V LO w Krakowie

W połowie grudnia odbył się projekt warsztatowy, którego celem było rozwijanie umiejętności z emisji głosu. Projekt został przeprowadzony w formie interaktywnych warsztatów prowadzonych przez doświadczonego specjalistę w dziedzinie emisji głosu: Karolinę Rehorowską.

W trakcie warsztatów uczestnicy – młodzież chóru działająca przy V LO w Krakowie – mieli okazję skorzystać ze sprawdzonych technik wokalnych i narzędzi do pracy z głosem, co pozwoli im rozwinąć umiejętności w zakresie sztuki wokalnej. Dodatkowym walorem projektu było nawiązanie współpracy między instytucją kulturalną a jednostką edukacyjną.

Projekt zrealizowały Elżbieta Król-Dryja (liderka), Natalia Radłowska i Wiktoria Krawczyk.

Minigrant 3 Galeria ASAP w Krakowie

Wystawa „Jak z obrazka”, która miała miejsce w Galerii ASAP między 9 a 12 grudnia 2023 roku, została poświęcona pracom sztuki współczesnej stworzonym przez absolwentki ASP – fotografiom i obiektom, stanowiącym reakcję na złożone problemy ekologiczne Krakowa.

Sztuka, jako narzędzie komunikacji społecznej, ma za zadanie nie tylko informować, ale także zachęcać do działań. Wykorzystanie prac artystycznych jako środka przekazu w kontekście ekologii miało na celu mobilizowanie społeczności do aktywności wolontariackiej. Wystawa stawiała pytania i przedstawiała wyzwania związane z ekologią w sposób zachęcający do konkretnych działań na rzecz zmiany, do angażowania się w wolontariat na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego.

Inicjatywa została zrealizowana przy udziale liderki projektu Weroniki Poje oraz Alicji Zawadzińskiej.

Minigrant 4 Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach

Projekt wspierany przez minigrant „WOW w IBOKu!” stanowił inicjatywę mającą na celu wzbogacenie kompetencji badawczych pracowników z Działu Organizacji i Rozwoju Publiczności Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (NOSPR).

Pracownicy mieli okazję uczestniczyć w całodniowym szkoleniu oraz warsztatach, które koncentrowały się na poszerzaniu ich wiedzy w obszarze inkluzywnych strategii badawczych, języka inkluzywnego, dostępnych mediów społecznościowych, a także narzędzi i licencji związanych z planowaniem dostępności oraz tworzeniem deklaracji dostępności.

Pierwsza część spotkania koncentrowała się na intensywnym szkoleniu, podczas którego uczestnicy zostali wprowadzeni w podstawy dostępności i pogłębili swoją wiedzę z zakresu warsztatu badawczego. To spotkanie umożliwiło poznanie kluczowych aspektów zapewniania dostępności oraz zrozumienie istoty pracy badawczej w kontekście inkluzywności.

Druga część spotkania obejmowała warsztaty, w których uczestnicy mogli skupić się na projektowaniu strategii, metod oraz stworzeniu narzędzi, które nie tylko będą efektywne pod kątem badań, lecz także będą uwzględniały różnorodność potrzeb odbiorców.

Projekt zrealizowały Aleksandra Orłowska (liderka) oraz Bogna Halska-Pionka.

Minigrant 5 Ośrodek Kultury Norwida w Krakowie

Głównym celem projektu było stworzenie bardziej otwartego i dostępnego środowiska kulturalnego dla wszystkich.

Opracowany został audioprzewodnik dedykowany widzom z różnymi, szczególnymi potrzebami, włączając w to osoby z niepełnosprawnościami. To narzędzie okazało się kluczowe dla umożliwienia pełniejszego uczestnictwa w seansach kinowych, sprzyjając tworzeniu bardziej inkluzywnej przestrzeni kulturalnej.

Audioprzewodnik (https://okn.edu.pl/strona-3793-audiodeskrypcja.html) nie tylko ułatwia korzystanie z oferty, ale także stanowi świetne narzędzie edukacyjne dla wolontariuszy. Dzięki niemu zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do opisywania przestrzeni i przedmiotów dla osób z dysfunkcją wzroku.

Projekt zrealizowały Magdalena Kotula (liderka), Justyna Dutka, Jadwiga Bryś, Karolina Nowacka oraz Małgorzata Hajto.