Minigranty 2024

Zapraszamy do udziału w Konkursie Minigrantów edycja 2024!

W ramach Konkursu planowane jest dofinansowanie 5 projektów naszych Wolontariuszy, realizowanych w 2-sobowych zespołach. Kwota dofinansowania to od 500 zł do 1000 zł.

Wasze autorskie projekty muszą wspierać rozwój społeczności lokalnych oraz wzmacniać inicjatywy Odbiorcy Waszych działań (instytucji, organizacji, inicjatywy nieformalnej). Poprzez udział w Programie możecie wesprzeć bliskie Wam organizacje, w Waszym lokalnym środowisku, rozwijając swoje kompetencje oraz zdobywając cenne doświadczenia i kontakty.

Chcesz wziąć udział w naszym Konkursie? Poniżej najważniejsze kroki:

  1. Stwórz koncepcję autorskiego projektu.
  2. Zbierz minimum dwuosobowy zespół (Lider + członek zespołu).
  3. Zapoznajcie się z Regulaminem Konkursu (do pobrania poniżej).
  4. Opracujcie szczegółowy pomysł na realizację projektu, wraz z potrzebnym finansowaniem.
  5. Upewnijcie się, że Wasz zespół i projekt spełniają wszystkie kryteria formalne i merytoryczne.
  6. Wypełnijcie wniosek konkursowy (Załącznik 1. do pobrania poniżej).
  7. Gotowy wniosek, podpisany tradycyjnie lub elektronicznie, prześlijcie do nas na adres wolontariat@ibok.org.pl, zamieszczając w tytule „Minigranty 2024, wniosek Lidera ……”

Co dalej?

Wasz wniosek zostanie oceniony przez Kapitułę Konkursową. O wynikach oceny zostaniecie poinformowani drogą elektroniczną. Jeżeli Wasz wniosek otrzyma finansowanie, skontaktuje się z Wami bezpośrednio Koordynator wolontariatu IBOK i przekaże informacje dotyczące formalności związanych z przystąpieniem do realizacji projektu, jaki i jego rozliczeniem.

Ważne daty:

04 kwietnia 2024 r. – start naboru wniosków w konkursie Minigrantów 2024

18 kwietnia 2024 r. – ogłoszenie wyników pierwszej tury naboru (jeżeli liczba zgłoszeń nie wyczerpie dostępnej puli środków, nabór wniosków będzie kontynuowany) UWAGA: zmiana terminu ogłoszenia wyników na 22.04.2024 r.

26 kwietnia 2024 – zakończenie drugiej tury naboru wniosków (jeżeli liczba zgłoszeń nie wyczerpie dostępnej puli środków, nabór wniosków będzie kontynuowany)

29 kwietnia 2024 – ogłoszenie wyników drugiej tury naboru

27 maja 2024 r. – zakończenie realizacji projektów

28 maja 2024 r. – przekazanie sprawozdań ze zrealizowanych projektów, wraz z rozliczeniem finansowym (wzór sprawozdania do pobrania poniżej)

Pliki do pobrania:

Dokumenty dla osób przygotowujących i realizujących projekty w ramach Minigrantów edycja 2024:

Chcecie sprawdzić co jest dla nas ważne przy pocenie Waszych zgłoszeń? Poniżej karty oceny formalnej i merytorycznej, stosowane w procesie oceny wniosków konkursowych:

Zapraszamy do udziału!