Ewaluujemy IV edycję programu Krakowski Archipelag Kultury “Stare=nowe”

To kolejny raz, kiedy mamy przyjemność ewaluować Krakowski Archipelag Kultury (KAK). Czym jest KAK? To program edukacji kulturowej dla Miasta Krakowa, którego celem jest podnoszenie kompetencji krakowskich animatorów/ek kultury, nauczycieli/ek, edukatorów/ek, terapeutów/ek zajęciowych, opiekunów/ek, instruktorów/ek oraz wszystkich osób współpracujących z publicznymi i prywatnymi organizacjami z sektora kultury. Operatorem tegorocznej edycji jest Fundacja Krajowy Depozyt Biblioteczny. Krakowski Archipelag Kultury “Stare=nowe” 2024 to cykl interdyscyplinarnych wydarzeń, na które składają się program mentoringowy, cykl warsztatów kompetencyjnych, giełda projektów, jak również wizyty studyjne. Więcej o IV odsłonie programu możecie dowiedzieć się na stronie internetowej.

Czy będzie zajmować się nasz zespół? Celem ewaluacji jest ocena poziomu satysfakcji uczestników/czek z udziału w programie, w szczególności z rozwoju kompetencji zawodowych oraz zwiększenia integracji z pozostałymi edukatorami/kami i animatorami/kami z aglomeracji krakowskiej.

W ramach ewaluacji zostaną zrealizowane:

  • ankiety elektroniczne wśród osób uczestniczących w Programie
  • wywiady indywidualne z osobami uczestniczącymi w KAK

W skład zespołu projektowego wchodzą:

  • dr Agnieszka Szostak
  • dr Paulina Kwiatkowska-Chylińska
  • mgr Maja Gawryołek-Osińska
  • mgr Olga Kosińska