Nabór referatów na konferencję Badania w sektorze kultury 2024

Rozpoczęliśmy nabór referatów na konferencję „Badania w sektorze kultury. (Współ)tworzenie”. Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń. Przyjmujemy je przez formularz dostępny na stronie konferencji w zakładce „zgłoszenia referatów”.

Abstrakty można zgłaszać w ramach jednej z czterech ścieżek:

  • (Współ)praca – kadry i odbiorcy kultury
  • (Współ)odpowiedzialność – zmiany klimatyczne
  • (Współ)istnienie – technologia
  • (Współ)odkrywcy – ścieżka dla początkujących badaczy

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2024 r.

Wyboru najlepszych referatów, które zostaną wygłoszone na konferencji dokona Komitet Naukowy. Informacje o zakwalifikowaniu referatów zostaną przesłane do autorów do 20 lipca.

Więcej w zakładce „podstawowe informacje o konferencji”.