Minigranty edycja 2024

Zapraszamy do udziału w Konkursie Minigrantów edycja 2024!

W ramach Konkursu planowane jest dofinansowanie 5 projektów Wolontariuszy, realizowanych w minimum 2-sobowych zespołach. Kwota dofinansowania to od 500 zł do 1000 zł.

Wasze autorskie projekty muszą wspierać rozwój społeczności lokalnych oraz wzmacniać inicjatywy Odbiorcy Waszych działań (instytucji, organizacji, inicjatywy nieformalnej). Poprzez udział w Programie możecie wesprzeć bliskie Wam organizacje, w Waszym lokalnym środowisku, rozwijając swoje kompetencje oraz zdobywając cenne doświadczenia i kontakty.

Zapraszamy do udziału!

Konkurs jest finansowany przez Narodowy Instytutu Wolności w ramach zadania Korpusu Solidarności –
Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030, w
programie „Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!”.