Webinar: Czy rodziny w paryskich muzeach są mile widziane?

Zapraszamy na dziesiąty webinar z cyklu „Teoretycznie praktyczne spotkania o zarządzaniu kulturą”, tym razem dr Anna Pluszyńska zaprezentuje wyniki badań dotyczących dostępności paryskich muzeów dla rodzin z dziećmi.

Czego będzie dotyczyło kolejne spotkanie w ramach cyklu?

Polityka kulturalna Francji kładzie nacisk na demokratyzację kultury, wyrażoną hasłem „kultura dla każdego” oraz na rozwijanie aktywności kulturalnej społeczeństwa.

Myśl ta stała się punktem wyjścia do prowadzonych przez dr Annę Pluszyńską badań, w trakcie których starała się zweryfikować czy w paryskich muzeach rodziny z małymi dziećmi są mile widziane i jak instytucje są przygotowane na przyjęcie tak wyjątkowych odbiorców. Autorka prowadząc obserwację z pozycji „gościa” przyglądała się zaaranżowanej przestrzeni oraz ludziom. W trakcie webinaru opowie o wynikach swoich badań i być może zainspiruje do dyskusji na temat dostępności muzeów dla rodzin z małymi dziećmi.

Kim jest prelegentka kolejnego spotkania?

dr Anna Pluszyńska – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, adiunkt Instytutu Kultury Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wice-prezeska Instytutu Badań Organizacji Kultury, menedżerka kultury, propagatorka dostępności i otwartości. Główny obszar jej zainteresowań badawczych stanowi proces zarządzania własnością intelektualną (w szczególności prawami autorskimi w muzeach) oraz szeroko rozumiana otwartość instytucji kultury.

Kiedy odbędzie się spotkanie?

7 czerwca (wtorek) 2022 o godzinie 12.00

Gdzie odbędzie się spotkanie?

Na platformie on-line, link prześlemy do zapisanych uczestników

Jak zapisać się na spotkanie?

Poprzez formularz rejestracyjny