Publikacja „Badania w sektorze kultury. Dostępność” – nabór abstraktów

Zachęcamy do nadsyłania tekstów do publikacji konferencyjnej „Badania w sektorze kultury. Dostępność”.

Do nadsyłania tekstów zapraszamy wszystkich, którzy jednocześnie chcieliby wygłosić referat w trakcie konferencji “Badania w sektorze kultury. Dostępność”, zaplanowanej na 17-18 listopada 2022 roku w Krakowie. Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK jest współorganizatorem tego wydarzenia. Na abstrakty czekamy do końca lutego, całe teksty należy przesłać do połowy maja.

Grafika w kolorach identyfikacji graficznej konferencji (żółty i niebieski) z napisem "nabór abstraktów".

W planowanej publikacji chcielibyśmy w szczególności skupić się na następujących zagadnieniach:

 • dostępność oferty kulturalnej dla odbiorców ze szczególnymi potrzebami,
 • dostępność architektoniczna instytucji kultury,
 • dostępność informacyjno-komunikacyjna instytucji kultury,
 • dostępność cyfrowa instytucji kultury,
 • trudności związane z wdrażaniem ustawy o dostępności,
 • postawy otwartości/braku otwartości otoczenia bliższego i dalszego na zmiany wynikające z ustawy o dostępności w obrębie organizacji/instytucji,
 • wrażliwość społeczna/brak wrażliwości społecznej jako czynnik zainteresowania zmianami,
 • zadania i wyzwania koordynatorów dostępności,
 • oferta kulturalna w opinii osób ze szczególnymi potrzebami – oczekiwania a rzeczywistość,
 • zarządzanie różnorodnością w organizacjach kultury z perspektywy menedżerów i pracowników,
 • granice dostępności oferty i organizacji kultury.

Do nadsyłania tekstów zapraszamy wszystkich, którzy jednocześnie chcieliby wygłosić referat w trakcie konferencji “Badania w sektorze kultury. Dostępność”, zaplanowanej na 17-18 listopada 2022 roku w Krakowie. Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK jest współorganizatorem tego wydarzenia. Na abstrakty czekamy do końca lutego, całe teksty należy przesłać do połowy maja.

Więcej informacji o publikacji dostępnych jest na stronie: www.badania.kultura.uj.edu.pl/konferencja/publikacja