Webinar – etnografia jako metoda bliska praktyce (13.12 g. 12.00)

Zapraszamy na ostatnie już spotkanie z cyklu „Webinaria o prowadzeniu badań w sektorze kultury”, które tym razem będzie poświęcone etnografii. Wykład wygłosi prof. Monika Kostera

Etnografia jest tradycją metodologiczną, posiadającą bogaty dorobek, podbudowę naukową w filozofii nauki oraz liczne warianty i zastosowania. Zawiera w sobie metody, na które z kolei składają się techniki. Jest nadrzędna wobec metod badawczych – stanowi ich zbiór, wraz z towarzyszącymi im systemami wartości. Etnografia w szczególności oferuje: całościowe podejście do tematu badań, opis zjawisk w ich kontekście społecznym, zachowanie bliskości praktyki w prezentacji badań, dostęp do wiedzy cichej, czyli wiedzy implicita (tacit knowledge), korzyści praktyczne w postaci zwiększenia zrozumienia dla aktorów społecznych i ich problemów. Etnografia, koncentrując się na kulturze, stara się pośredniczyć między tworzeniem a interpretacją zjawisk. Etnografowie zdobywają swoją wiarygodność naukową poprzez długotrwałą obecność w terenie. Ich celem nie jest tylko zbieranie danych, informacji, wiedzy czy materiału badawczego, ale zrozumienie z perspektywy badanych osób i przedstawienie fragmentu nowej teorii społecznej, którą pomoże zrozumieć innym. Aby osiągnąć ten cel, badacz nie jest ani neutralny, ani obiektywny; dąży do uzyskania intersubiektywnego spojrzenia i dlatego refleksyjna immersja ma tak dużą wartość i wagę. Oprócz etnografii nastawionych na budowę teorii, istnieje też wiele odmian mających możliwe praktyczne zastosowania, takich jak autoetnografia lub praktyka refleksyjna. Każda etnografia jest zarazem praktyczna i refleksyjna, ponieważ stara się pokazać prawdę z punktu widzenia aktorów społecznych.

Termin: 13 grudnia (poniedziałek) godzina 12.00

Miejsce: on-line (link wyślemy do zapisanych osób)

Prowadząca: prof. dr hab. Monika Kostera
Profesor tytularny w dyscyplinie nauk zarządzania w dziedzinie nauk ekonomiczych (2004) oraz nauk humanistycznych (2017). Pracowała na polskich, szwedzkich i brytyjskich uniwersytetach. Opublikowała ponad 40 książek i znaczącą ilość artykułów naukowych poświęconych tematyce organizacji i zarządzania. Jej zainteresowania badawcze dotyczą m. in. wyobraźni organizacyjnej, dezalienacji pracy oraz organizacji i zarządzania uczelniami. Pisze i publikuje poezję oraz jest członkinią spółdzielni poetów Erbacce z Liverpoolu. www.kostera.pl

Link do formularza zapisów: https://forms.gle/znRCT2yATp3S9yi98