„Badania w sektorze kultury. Przyszłość i zmiana” – publikacja w otwartym dostępie

Zachęcamy do lektury publikacji pod redakcją dr Agnieszki Konior, Olgi Kosińskiej i dr Anny Pluszyńskiej. Badania w sektorze kultury. Przyszłość i zmiana to zbiór artykułów naukowych autorstwa prelegentów, którzy wystąpili podczas konferencji zorganizowanej przez Zakład Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stowarzyszenie, Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK w dniach 19–20 listopada 2020 roku.

W zbiorze będącym syntezą rozważań podejmowanych podczas konferencji poruszono zagadnienia wpływu pandemii COVID-19 na działalność gospodarczą instytucji kultury i organizację festiwali oraz szerokie możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w obecnie panującej sytuacji. Omówione zostały perspektywy rysujące się przed praktykami, teoretykami i odbiorcami kultury, a także możliwości, wyzwania i zmiany, z jakimi mierzy się obecnie sektor kultury. Zaproponowane zostały ponadto narzę­dzia, którymi badać można przyszłość tworzenia i organizowania.
Dostrzegając znaczenie kultury zarówno w rozwoju społeczeństw, jak i codziennym ich funkcjonowaniu, autorzy monografii podjęli też rozważania zmierzające ku określeniu skutecznych sposobów dotarcia do odbiorców, ich aktywizacji, jak również mierzenia się z wyzwaniami współczesności.

Publikację można za darmo pobrać ze strony Wydawnictwa Attyka.

Patronat: