Diagnoza społeczności lokalnej

Diagnoza społeczności lokalnej. Karol Wittles

Instytucje kultury pełnią coraz ważniejsze role w lokalnym środowisku i realizują coraz bardziej różnorodne i złożone działania. Czy znają jednak swoje otoczenie? Potrafią zmapować potencjalnych partnerów? Czy znają swoich odbiorców i ich potrzeby? Czy wiedzą kim są mieszkańcy najbliżej okolicy? Jakie mają potrzeby? Jak żyją? Jak spędzają czas wolny? Jakie potencjały w nich drzemią?

Bez realizacji diagnozy lokalnej trudno jest stworzyć ofertę dostosowaną do potrzeb lokalnej społeczności i skuteczniej pozyskiwać nowych odbiorców. Dobrze przeprowadzona diagnoza lokalna przydaje się zarówno w bieżącej pracy osób odpowiedzialnych za promocję, marketing, rozwój publiczności czy pozyskiwanie funduszy, jak również w strategicznym myśleniu o rozwoju instytucji kultury. Nie trzeba być profesjonalnym badaczem, żeby badać swoich odbiorców i stworzyć lokalną diagnozę. Nie trzeba zatrudniać zewnętrznych ekspertów, żeby stworzyć proste i skuteczne narzędzia badawcze.

Podczas webinaru poruszone zostaną następujące tematy:

  • Na czym polega diagnoza lokalna, po co i kiedy warto ją realizować?
  • Jakimi danymi dysponuje instytucja i w jaki sposób można je wykorzystać do pracy przy diagnozie?
  • Jakimi metodami pracować?
  • Jak rozpocząć działania diagnostyczne bez doświadczenia badawczego?
  • Kiedy warto pracować z badaczem zewnętrznym i w jaki sposób powinna przebiegać współpraca?

Termin: 25 października 2022, godz. 12:00

Prowadzący: Karol Wittles

Karol Wittles – socjolog i politolog, absolwent Podyplomowego Studium Menadżerów Kultury SGH. Badacz kultury, autor i współautor ponad 40 raportów dotyczących sektora kultury. Współautor dokumentów strategicznych dla organizacji pozarządowych, instytucji kultury oraz samorządów. Realizował badania i diagnozy między innymi dla NCK, PISF, Biura Kultury m.st. Warszawy, Mazowieckiego Instytutu Kultury oraz Uniwersytetu SWPS. Przez ponad 6 lat w TR Warszawa odpowiadał ze pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych. Trener i wykładowca z ponad piętnastoletnim doświadczeniem. Prowadzi autorskie zajęcia z zakresu zarządzania projektami kulturalnymi w Instytucie Kulturoznawstwa SWPS. Obecnie związany z Fundacją Obserwatorium.

Spotkanie jest realizowane w ramach cyklu „Webinaria o prowadzeniu badań w sektorze kultury”

www.ibok.org.pl/projekty/szkolenia/webinaria-o-badaniach

Projekt współfinansowany ze środków miasta Krakowa

Kraków. Projekt współfinansowany ze środków Miasta Krakowa
ngo.krakow.pl