IV Konferencja “Badania w sektorze kultury. (Współ)tworzenie”

Zapraszamy na czwartą edycję konferencji poświęconej badaniom w sektorze kultury, która odbędzie się w Krakowie 28-29 listopada 2024 roku. Konferencja organizowana jest przez Zakład Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy ze stowarzyszeniem Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK.

W tym roku nasza dyskusja będzie zogniskowana wokół trzech ścieżek tematycznych:

  • (Współ)praca – kadry i odbiorcy kultury
  • (Współ)odpowiedzialność – zmiany klimatyczne
  • (Współ)istnienie – technologia

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkie osoby związane z sektorem kultury, zarówno badaczy, jak i praktyków. Chcielibyśmy wspólnie podjąć dyskusję wychodzącą poza antropocentryczne podejście i zarysować możliwie najszerszą perspektywę tego kto i co (współ)tworzy obszar kultury. Szczególną uwagę chcielibyśmy w tym roku poświęcić także osobom, które stawiają swoje pierwsze kroki w karierze badawczej. Zapraszamy je do zgłaszania referatów w ramach osobnej ścieżki.

  • (Współ)odkrywcy – ścieżka dla początkujących badaczy

Planujemy organizację konferencji w formie stacjonarnej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (ul. prof. S. Łojasiewicza 4). Liczba miejsc jest ograniczona.

W ramach konferencji zaplanowane są także warsztaty. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną podane w późniejszym terminie.

Formularz zgłoszenia referatów zostanie udostępniony wkrótce.