Badanie wolontariatu systematycznego

Już w maju zespół badawczy w składzie Ola Mazurek, Marysia Konrad i Klara Korejba, rozpocznie badanie pt. „Systematycznie czyli jak? O specyfice zarządzania zaangażowaniem Wolontariuszy systematycznych”.
Odwiedzimy Trójmiejskie organizacje i instytucje kultury, i sprawdzimy jak pracują z Wolontariuszami systematycznymi.

Celem badania jest poznanie specyfiki zarządzania zaangażowaniem Wolontariuszy systematycznych na przykładzie wybranych organizacji i instytucji kultury.Badanie ma charakter jakościowy i oparte jest na wywiadach z koordynatorami wolontariatu badanych instytucji oraz Wolontariuszami.

Zebrany materiał posłuży nam do opisania charakterystyki zaangażowania Wolontariuszy systematycznych, a także pozwoli na opisanie specyfiki zarządzania ich społecznym zaangażowaniem.

Do zobaczenia w Trójmieście!

Badanie realizowane jest w ramach projektu „WOW w IBOKu! Wsparcie organizacji wolontariatu systematycznego 2024-2026”.

Działania w ramach programu wsparcia finansowego Narodowego Instytutu Wolności, w ramach zadania Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030, w programie „Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!”