Webinar: Muzeum Zamkowe w Pszczynie jako trzecie miejsce (6.03, 12:00)

Zapraszamy na webinar „Muzeum Zamkowe w Pszczynie jako trzecie miejsce. Prawda czy wyzwanie?!, który odbędzie się 6 marca 2024 roku o godzinie 12:00. O działalności instytucji opowie Małgorzata Wójcik. Wydarzenie odbywa się w ramach cyklu „Teoretycznie praktyczne spotkania o zarządzaniu kulturą”

Koncepcja trzeciego miejsca została zaprezentowana w 1989 r. przez amerykańskiego socjologa Ray’a Oldenburga i odnosi się do idei stworzenia przestrzeni społecznych poza domem (pierwsze miejsce) i miejscem nauki/pracy (drugie miejsce), gdzie ludzie mogą się spotykać, integrować i wymieniać myśli w sposób nieformalny i przyjazny. Chociaż w pierwotnych założeniach Oldenburg nie wymienia wśród trzecich miejsc muzeów, to należy docenić potencjał współczesnych, nowocześnie zarządzanych muzeów do pełnienia funkcji społecznych zgodnych z założeniami idei. Takim miejscem jest Muzeum Zamkowe w Pszczynie, w którym od 2014 roku z powodzeniem wykorzystujemy koncepcję trzeciego miejsca do projektowania i realizacji licznych programów edukacyjno-animacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. Prezentacja pt. „Muzeum Zamkowe w Pszczynie jako trzecie miejsce. Prawda czy wyzwanie?!” będzie próbą opisu działań Muzeum mających na celu realizację swojej nowej roli. Studium przypadku Muzeum Zamkowego w Pszczynie w duchu koncepcji trzeciego miejsca zostało zaprezentowane w pracy badawczej dr Katarzyny Żak (Żak, K. 2020. Implementing sustainable development through the prism of social inclusion as illustrated by the Castle Museum in Pszczyna. Cultural Management: Science and Education, 4 (2), 39-57. doi:10.30819/cmse.4-2.03)

Termin: 6 marca 2024 r., godz. 12:00

Miejsce: on-line (link wyślemy do zapisanych osób w wieczór poprzedzający webinar)

Link do formularza zapisów: https://forms.gle/YukaHagKk3qd3MWZ8

Prelegentka: Małgorzata Wójcik