Szkolenie on-line: Jak zapanować nad czasem? O skutecznych praktykach zarządzania

Zapraszamy na szkolenie on-line prowadzone przez Bognę Halską-Pionkę, dotyczące zarządzania czasem.

Zakres tematyczny:

 1. Zarządzanie czasem – o teorii słów kilka.
 2. Czas w przestrzeni instytucji kultury: wyzwania, zagrożenia i szanse.
 3. Przykłady i dobre praktyki z zakresu zarządzania czasem w instytucjach kultury.
 4. Omówienie skutecznych metod, technik i narzędzi, w tym m.in.: metoda ALPEN, krzywa wydajności (REFA), analiza ABC, zasada 60/40, zasada Pareto, graficzne ustalanie proporcji, koszyk zadań oraz skuteczne projektowanie w czasie.
 5. O programach, usprawniających praktyki zarządcze z zakresu gospodarowania czasem (Trello, kalendarz Google, Nozbe, Asana, Grafik dyżurów).

Czas trwania: 3 godziny (+ 15 minut przerwy)

Termin: 6 lipca 2022 r., godz. 9.00-12.15

Cena dla uczestnika: 180 zł

Liczba uczestników: 6-12 osób.

Szkolenie online przez platformę MS Teams. Link zostanie przesłany zarejestrowanym uczestnikom przed szkoleniem.

Każda osoba biorąca udział w szkoleniu otrzyma imienny certyfikat.

Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz internetowy.

Zgłaszając udział w szkoleniu, akceptujesz poniższe warunki:

 1. Zgłaszam udział wskazanej osoby w szkoleniu.
 2. Zobowiązuję się do zapłaty za udział w szkoleniu kwoty 180 zł brutto od osoby.
 3. Zgadzam się na przesłanie faktury w formie elektronicznej na adres e-mail podany w niniejszym formularzu.
 4. Upoważniam Instytut Badań Organizacji Kultury IBOK, ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, NIP 6762577132, Regon 38541637000000 do wystawienia faktury bez podpisu nabywcy.
 5. W przypadku chęci otrzymania faktury Pro Forma prześlę informację na adres agnieszka.szostak@ibok.org.pl.
 6. Przyjmuję do wiadomości, że szkolenie może zostać odwołane z powodu niewystarczającej liczby zarejestrowanych osób lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora, o czym Organizator będzie informował drogą mailową na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy.