Szkolenie on-line: Dobre praktyki zarządzania strategicznego w instytucjach kultury

Zapraszamy na szkolenie on-line prowadzone przez dr Agnieszkę Szostak, dotyczące dobrych praktyk zarządzania strategicznego w instytucjach kultury.

Zakres tematyczny:

  1. Dokumenty strategiczne w instytucjach kultury (programy rozwoju instytucji, strategie, plany wieloletnie)
  2. Elementy zarządzania strategicznego wykorzystywane w instytucjach kultury (wizja, misja, cele strategiczne)
  3. Zarządzanie strategiczne a kontrola zarządcza
  4. Przykładowe strategie w instytucjach kultury o różnej specyfice działalności – dobre praktyki stosowania.

Czas trwania: 2,5 godz.

Termin: 23.06.2022 (czwartek) godz. 9.00 – 11.30

Cena dla uczestnika: 180 zł

Minimalna liczba uczestników: 6-12 osób.

Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz internetowy.

Szkolenie online przez platformę MS Teams. Link zostanie przesłany zarejestrowanym uczestnikom przed szkoleniem.

Każda osoba biorąca udział w szkoleniu otrzyma imienny certyfikat.

Zgłaszając udział w szkoleniu, akceptujesz poniższe warunki:

  1. Zgłaszam udział wskazanej osoby w szkoleniu.
  2. Zobowiązuję się do zapłaty za udział w szkoleniu kwoty 180 zł brutto od osoby.
  3. Zgadzam się na przesłanie faktury w formie elektronicznej na adres e-mail podany w niniejszym formularzu.
  4. Upoważniam Instytut Badań Organizacji Kultury IBOK, ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, NIP 6762577132, Regon 38541637000000 do wystawienia faktury bez podpisu nabywcy.
  5. W przypadku chęci otrzymania faktury Pro Forma prześlę informację na adres agnieszka.szostak@ibok.org.pl.
  6. Przyjmuję do wiadomości, że szkolenie może zostać odwołane z powodu niewystarczającej liczby zarejestrowanych osób lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora, o czym Organizator będzie informował drogą mailową na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy.