Dołącz do grupy Badacze Kultury na Facebooku!

Wszystkie osoby zainteresowane badaniami w sektorze kultury zachęcamy do dołączenia do grupy „Badacze kultury” na Facebooku, administrowanej przez stowarzyszenie Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK. Jej celem jest integracja badaczy zajmujących się tą tematyką, podnoszenie ich kompetencji, popularyzacja wyników badań oraz stworzenie platformy do dyskusji.

Na grupie „Badacze kultury” udostępniliśmy właśnie bazę ponad 200 tekstów w otwartym dostępie dotyczących sektora kultury. Są to artykuły, raporty i inne publikacje związane z zarządzaniem kulturą, badaniami w sektorze kultury, kadrami kultury, dostępnością, dziedzictwem kulturowym czy animacją kultury. Zachęcamy, nie tylko do lektury, ale także uzupełniania bazy o inne, interesujące pozycje dotyczące tej tematyki.