IBOK członkiem krakowskiej Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury

Stowarzyszenie IBOK zostało przyjęte do Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele 23 krakowskich organizacji pozarządowych, które współpracują z pracownikami Urzędu Miasta Krakowa na polu działalności kulturalnej.

Komisja ma charakter inicjatywno-doradczy, a do jej zadań należy opiniowanie uchwał i innych dokumentów, wypowiadanie się w kwestiach finansowania działalności organizacji pozarządowych, współpracy organizacji pozarządowych z instytucjami kultury (w szczególności miejskimi) oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego. W pracach Komisji nasze Stowarzyszenie reprezentować będzie Agnieszka Szostak – skarbniczka.

Więcej informacji o KOD ds. Kultury.