Badania o badaniach

Celem projektu badawczego jest pozyskanie wiedzy na temat prowadzonych badań przez publiczne instytucje kultury w Polsce, w zakresie ich funkcjonowania i zarządzania nimi. Chcielibyśmy pozyskać odpowiedzi na następujące pytania: 

 1. Jakie badania w danym zakresie realizowały publiczne instytucje kultury w ostatnich 5 latach? 
 2. Dlaczego instytucje kultury prowadzą badania?
 3. Jakie badania publiczne instytucje kultury chciałyby zrealizować i jakie są przeszkody w ich przeprowadzeniu?
 4. W jaki sposób instytucje kultury korzystają z wyników prowadzonych badań? 

Badania przeprowadzone są w formie ankiety internetowej, skierowanej do takich instytucji jak np.: teatry, opery, operetki, filharmonie, muzea, biblioteki, domy kultury, galerie sztuki i archiwa. 

Pozyskane dzięki ankiecie informacje będą miały wartość naukową i praktyczną:

 • staną się punktem wyjścia do napisania raportu i stosownych opracowań naukowych, 
 • wskażą, jakie są realne potrzeby i problemy instytucji kultury w zakresie ich bieżącej działalności.   

Projekt realizowany we współpracy z Zakładem Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Koordynatorka zespołu badawczego: dr Anna Pluszyńska

Skład zespołu badawczego: 

 • Natalia Adamczewska
 • dr Małgorzata Ćwikła
 • dr Agnieszka Konior
 • mgr Olga Kosińska
 • mgr Krzysztof Kula
 • dr Marcin Laberschek
 • mgr Michał Murzyn
 • mgr Agnieszka Szostak