Zanim zaczniemy badanie: analiza danych zastanych w instytucji kultury

Zanim zaczniemy badanie: analiza danych zastanych w instytucji kultury. Prowadząca: dr Agnieszka Szostak

Analiza danych zastanych polega na wykorzystaniu dostępnych danych w toku prowadzonego badania. Podczas spotkania omówione zostały typy danych, jakie można wykorzystać oraz źródła ich pozyskiwania – zarówno te wewnątrzorganizacyjne jak i ogólnodostępne. Uzasadnione zostało dlaczego warto taką analizę zastosować na początku procesu realizacji prowadzonego badania i jakie mogą być korzyści ze stosowania tej metody. Ponadto uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób analizę danych zastanych łączyć z innymi metodami badawczymi, np. ankietami.

Termin: 27 września 2022, godz. 12:00

Prowadząca: dr Agnieszka Szostak

dr Agnieszka Szostak – menadżerka kultury, badaczka, doktorka w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. W stowarzyszeniu Instytut Badań Organizacji Kultury IBOK pełni funkcję skarbniczki oraz koordynatorki szkoleń. W Instytucie Kultury UJ prowadzi zajęcia ze studentami z projektowania badań naukowych, podstaw zarządzania i zarządzania strategicznego. W latach 2004 – 2022 pracowała w Muzeum Krakowa, gdzie zajmowała się pozyskiwaniem funduszy, promocją oraz wsparciem zarządzania – koordynowała tworzenie i wdrażanie kolejnych strategii rozwoju Muzeum.

Spotkanie było realizowane w ramach cyklu „Webinaria o prowadzeniu badań w sektorze kultury”

Projekt współfinansowany ze środków miasta Krakowa