Łącząc wątki i tworząc emocje. Praktycznie o kolażu narracyjnym i innych niestandardowych badaniach w kulturze

Łącząc wątki i tworząc emocje. Praktycznie o kolażu narracyjnym i innych niestandardowych badaniach w kulturze

Jak ciekawie prowadzić badania? Jak badać potrzeby publiczności? Czy da się sprawić, by nasi odbiorcy w pełni zaangażowali się w relacje z naszą instytucją? Co uczynić, by teorię zastosować w praktyce? Z tymi, a także wieloma innymi, pytaniami mierzą się wszystkie osoby, działające w sektorze kultury. Pojawiają się wątpliwości, czy zaprojektowane badania okażą się interesujące dla odbiorców, ale także czy pozwolą nam udzielić odpowiedzi na interesujące nas pytania.

Kolaż narracyjny, ilustracje fotograficzne, historie interaktywne – są jednymi z wielu narzędzi, które pozwalają na prowadzenie badań, przy jednoczesnym zachęcaniu odbiorców (osób badanych) do wejścia w interakcję z instytucją (organizacją). Są proste, przyjemne i niezwykle intuicyjne w zastosowaniu, a ponadto pozwalają na wyzwolenie emocji, które w innych badaniach mogłyby nigdy się nie ujawnić.

Podczas webinarium zostaną zaprezentowane niestandardowe narzędzia/metody/techniki, które z łatwością i bez ponoszenia kosztów można stosować w badaniach m.in.: potrzeb odbiorców, badania poziomu satysfakcji, otoczenia organizacji, ale także wykorzystywać do wzmacniania zespołu osób zatrudnionych, diagnozowania poziomu komunikacji w zespole czy pobudzania kreatywności. W trakcie spotkania zostaną podane praktyczne przykłady zastosowania (case study) wybranych narzędzi badawczych  oraz zaproponowane zostaną gotowe strategie działania.

Termin: 13 grudnia 2023 r., godz. 12:00

Bogna Halska-Pionka – asystentka w Zakładzie Przywództwa i Zarządzania w Edukacji w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członkini zarządu stowarzyszenia naukowego Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK. W 2019 roku rozpoczęła naukę w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Doświadczenie z zakresu opracowywania strategii równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji, budowania postaw obywatelskich oraz wspierania procesów inkluzji zdobywała zasiadając w krakowskiej Radzie ds. Równego Traktowania w kadencji na lata 2021-2023, w której obradach i inicjatywach brała aktywny udział. Współautorka oferty szkoleniowej Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK dla instytucji kultury. Prowadzi szkolenia z zakresu: zarządzania różnorodnością, przywództwa w organizacjach oraz gospodarowania czasowością. Mentorka w programie „Pierwszy tutor” w Collegium Invisibile w latach 2020-2022. Koordynatorka programu pn. „Program Mentoringowy” skierowanego do studentów_ek i doktorantów_ek z całej Polski. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół problematyki metodologii badań w naukach społecznych, zarządzania czasem, zarządzania różnorodnością, procesów inkluzji oraz przywództwa edukacyjnego. Poprzez badanie przestrzeni organizacji kultury stara się zdiagnozować skuteczne techniki, metody i narzędzia z zakresu gospodarowania czasowością.