Walne Zebranie Członków IBOKa

5 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Członków IBOKa, w trakcie którego zostały zatwierdzone sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności stowarzyszenia w 2021 roku. Zachęcamy do zapoznania się z nimi na stronie: www.ibok.org.pl/sprawozdania