Udział przedstawicielki IBOK w ewaluacji Strategii Rozwoju Krakowa

Przedstawicielka IBOK Agnieszka Szostak wzięła udział w warsztatach kreatywnych, będących elementem ewaluacji Strategii Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć” Kraków 2030.

W spotkaniu zorganizowanym przez firmę Ecorys Polska wzięli również udział przedstawiciele innych krakowskich organizacji pozarządowych: Fundacji Art Forum, Fundacji Miasto Literatury oraz Fundacia Faktor Kultura. Przedmiotem pracy warsztatowej były zapisy Strategii poświęcone obszarowi kultury. W szczególności rozmowy dotyczyły zagadnień związanych z działaniami krakowskich instytucji i organizacji na rzecz mieszkańców, współpracy międzynarodowej (głównie z miastami partnerskimi Krakowa) oraz niematerialnego dziedzictwa Miasta.

Więcej informacji