Interesariusze sektora kultury: badania publiczności

Jesteś pracownikiem sektora kultury? Chcesz podnieść swoje kompetencje w zakresie prowadzenia badań?

Zachęcamy do wzięcia udziału w III edycji spotkań pt. Rozmowy o prowadzeniu badań w sektorze kultury! Wydarzenie jest darmowe i odbędzie się 23 maja w Krakowie. W programie zaplanowaliśmy zarówno wykłady, jak i spotkania z praktykami sektora kultury w Polsce!

Cykl Rozmowy o prowadzeniu badań w sektorze kultury! już po raz trzeci jest realizowany przez stowarzyszenie Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK w Krakowie. Naszym celem jest prowadzenie badań w obszarze kultury oraz wspieranie procesów zarządczych w organizacjach związanych z działalnością twórczą, edukacją kulturalną i dziedzictwem kulturowym. Chociaż osoby tworzące IBOK są doświadczonymi badaczami, nie skupiamy się tylko na generowaniu wiedzy teoretycznej. Wierzymy bowiem, że zrozumienie problemów z obszaru kultury wymaga koncentracji na praktyce i łączeniu jej z zapleczem badawczym w celu poszukiwania nowych rozwiązań doskonalących procesy tworzenia oraz upowszechniania wartości estetycznych i kulturowych.

Do tej pory w ramach cyklu odbyło się 15 webinariów, nagrania z nich dostępne są na stronie: https://bit.ly/IBOK_webinary 

Po raz pierwszy mamy przyjemność zaprosić na wydarzenie stacjonarne, które odbędzie się 23 maja 2023 r. w Krakowie w Pałacu Potockich (Rynek Główny 20) w godzinach od 10.00 do 16.00. Zostanie ono poświęcone badaniom publiczności oraz interesariuszy sektora kultury. W programie zaplanowaliśmy panele dyskusyjne oraz wizyty studyjne w krakowskich instytucjach kultury, które już przeprowadziły badania swoich odbiorców i mogą podzielić się swoim doświadczeniem.

W ramach pierwszego panelu dyskusyjnego porozmawiamy o inicjatywach badawczych podejmowanych przez Urząd Miasta Krakowa oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe. Skupimy się na dotychczas przeprowadzonych badaniach, ich wynikach, sposobach wdrażania innowacji oraz planach na przyszłość. Zaproszonymi gościniami są: dr Joanna Szulborska-Łukaszewicz, główna specjalistka ds. strategii, badań i analiz z zakresu kultury w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa oraz Wioletta Klytta-Gańczorz, starsza specjalistka ds. rozwoju publiczności z Dział Rozwoju Publiczności i Sprzedaży Krakowskiego Biura Festiwalowego. Dodatkowo przedstawione zostaną wnioski z badań przeprowadzonych przez stowarzyszenie Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK, które reprezentować będą: dr Agnieszka Konior, oraz dr Agnieszka Szostak.

Drugi panel dyskusyjny w całości stanie się platformą wymiany wiedzy oraz doświadczeń przedstawicieli krakowskich instytucji kultury, reprezentowanych przez wieloletnich pracowników sektora kultury, z pozostałymi uczestnikami spotkania. Naszymi prelegentami będą: Iwona Parzyńska, pełnomocniczka dyrektora ds. osób z niepełnosprawnościami w Muzeum Narodowym w Krakowie; Marta Młynarska, kierowniczka działu marketingu w Muzeum Narodowym w Krakowie; oraz Marcin Bańdo, kierownik działu promocji Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie oraz Małgorzata Hajto z Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Nowej Hucie. Nasi goście opowiedzą o swojej pracy i przeprowadzonych badaniach, współpracy między instytucjami w ramach inicjatyw naukowych oraz wprowadzą nas w kolejną część wydarzenia – wizyty studyjne.

W ramach zaplanowanych wizyt studyjnych, każda z zainteresowanych osób będzie mogła wziąć udział w krótkich prelekcjach dotyczących charakterystyki danej instytucji kultury: jej przestrzeni, odbiorców oraz sposobów wchodzenia w interakcje z gośćmi i gościniami, którzy codziennie odwiedzają mury instytucji. Wizyty studyjne są organizowane i prowadzone przez przedstawicieli następujących instytucji kultury: Muzeum Narodowe w Krakowie (Muzeum Książąt Czartoryskich), Filharmonia Krakowska. Obowiązuje rejestracja przed rozpoczęciem wydarzenia, liczba miejsc ograniczona.

Jeśli w najbliższym czasie planujesz realizację badań w swojej instytucji albo zawsze chciałeś to zrobić, ale nie wiedziałeś od czego zacząć, to nasze wydarzenie jest dla Ciebie! 

Postaramy się także zainspirować tych, którzy do tej pory nie widzieli potrzeby realizacji badań.

Projekt współfinansowany jest ze środków Miasta Krakowa.

Udział w spotkaniu jest darmowy.

Rejestracja na wydarzenie została zakończona z powodu braku wolnych miejsc.

Spotkanie będzie transmitowane na kanale YouTube stowarzyszenia IBOK: https://www.youtube.com/@ibok2020

Link do spotkania: www.youtube.com/live/cb0TeEb1n9k?feature=share

Program wydarzenia

 • 10.00-10.15 Oficjalne rozpoczęcie spotkania
 • 10.15-12.15 Pierwszy panel dyskusyjny, w którym wystąpią:
  • I część: dr Joanna Szulborska-Łukaszewicz (Urząd Miasta Krakowa) oraz Wioletta Klytta-Gańczorz (Krakowskie Biuro Festiwalowe),
  • II część: przedstawiciele stowarzyszenia Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK: dr Agnieszka Konior, dr Agnieszka Szostak.
 • 12.15-12.45 Przerwa kawowa
 • 12.45-13.45 Drugi panel dyskusyjny, w którym wystąpią:
  • Marcin Bańdo – Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie,
  • Iwona Parzyńska oraz Marta Młynarska – Muzeum Narodowe w Krakowie,
  • Małgorzata Hajto – Ośrodek Kultury Norwida w Nowej Hucie
 • 13.45-14.00 Zakończenie spotkania
 • 14.00-16.00 Wizyty studyjne w siedzibach instytucji kultury
  • Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie – ul. Zwierzyniecka 1,
  • Muzeum Narodowe w Krakowie (Muzeum Czartoryskich) – ul. Pijarska 15.

dr Joanna Szulborska-Łukaszewicz – doktor nauk humanistycznych (specjalność: zarządzanie kulturą), teatrolog, pracownik administracji samorządowej z wieloletnim doświadczeniem, inicjowała i współtworzyła wiele projektów i programów na rzecz kultury i artystów w Krakowie, w tym Program Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030, program edukacji kulturowej, Noc Poezji, konkursy o Nagrodę Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego, czy Animator Roku. Autorka licznych artykułów naukowych, a także m.in. monografii „Polityka Kulturalne w Krakowie” (Biblioteka Zarządzania Kulturą, Wyd. Attyka, 2009), raportu „Artysto scen polskich, powiedz nam z czego żyjesz?” (ZASP, 2015), współautorka książek „Z kulturą o kulturze. Kultura pod ścianą” (Biblioteka Zarządzania Kulturą, Wyd. Attyka, 2014), „Edukacja dla teatru a pedagogika teatralna – idee i praktyka” (Wyd. Attyka, 2017), czy „Zarządzanie w sektorze kultury. Między teorią a praktyką” (Wyd. UJ, 2019). Uczestniczyła w wielu procesach badawczych dot. sektora kultury, jego rozwoju oraz zaspokojenia potrzeb interesariuszy.

Wioletta Klytta-Gańczorz – pracowniczka KBF, starsza specjalistka ds. rozwoju publiczności i zarządzania informacją, absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej o specjalizacji „zarządzanie informacją” na Uniwersytecie Jagiellońskim, która pracowała przy projektach naukowo-badawczych realizowanych m.in. przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ i Urząd Miasta Krakowa. W Krakowskim Biurze Festiwalowym zajmuje się koordynacją badań społecznych oraz projektowaniem metodologii i raportów z badań dotyczących otoczenia lub projektów realizowanych przez Biuro (Misteria Paschalia, Festiwal Muzyki Filmowej, Sacrum Profanum, Festiwal Conrada, Festiwal Miłosza), a także analizą wpływu ekonomicznego wydarzeń kulturalnych na gospodarkę Krakowa i badaniami wewnętrznymi w instytucji.

dr Agnieszka Konior – prezeska stowarzyszenia Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK. Pracuje w Zakładzie Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2019 roku obroniła pracę doktorską w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu dotyczącą zarządzania dziedzictwem kulturowym w rewitalizacji obszarów poprzemysłowych. Za pracę otrzymała wyróżnienie w Konkursie im. Profesora Michała Kuleszy, a także Nagrodę Miasta Krakowa. Przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji: Badania w sektorze kultury (2020) i Badania publiczności w instytucjach kultury (2019). Współpracuje m.in. z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Narodowym Centrum Kultury, Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, a także innymi organizacjami. W ramach programu Kraków – Miasto Literatury UNESCO współtworzy cykl spacerów literackich po Krakowie. Członkini Humanistic Management Network i Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności. Interesuje się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem dziedzictwem kulturowym, turystyką kulturową i metodologią badań w kulturze.

dr Agnieszka Szostak – wiceprezeska stowarzyszenia Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK. Menadżer kultury, badacz, doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ). Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania strategicznego i projektowania badań w Instytucie Kultury UJ. Członkini Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM POLSKA) oraz Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności. W stowarzyszeniu Instytut Badań Organizacji Kultury IBOK pełni funkcję skarbniczki. W latach 2004 – 2022 pracowała w Muzeum Krakowa, gdzie zajmowała się pozyskiwaniem funduszy, promocją oraz wsparciem zarządzania. W latach 2008 – 2015 kierowała Sekcją Strategii i Rozwoju i koordynowała tworzenie i wdrażanie kolejnych strategii rozwoju Muzeum. Ponadto zajmowała się monitorowaniem realizacji projektów, badaniami publiczności oraz kontrolą zarządczą. Stypendystka Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w konkursie o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2021 (projekt „Muzea prywatne. Zarządzanie i finansowanie”). W latach 2017-2019 pracowała w zespole projektu badawczego „Krakowski odbiorca kultury”, którego celem było poznanie preferencji publiczności krakowskich instytucji kultury. Jest też współautorką raportu podsumowującego projekt. Zaangażowana w prace komitetu organizacyjnego trzech edycji konferencji na temat badań w sektorze kultury (2019, 2020 i 2022).

Marcin Bańdo – rocznik 1978, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania kulturą w Instytucie Kultury UJ. Od 2016 roku Kierownik Działu Promocji Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Jako reprezentant Filharmonii Krakowskiej uczestniczył w badaniach “Krakowski odbiorca kultury” (2018-2019) realizowanych wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Muzeum Narodowym w Krakowie. Był także zaangażowany w realizację projektu “Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji” (2017-2019) realizowanych we współpracy z Instytutem Kultury i Instytutem Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Iwona Parzyńska –  pełnomocnik dyrektora ds. osób z niepełnosprawnością i koordynator dostępności w Muzeum Narodowym w Krakowie; magister socjologii UJ, studia podyplomowe WSE – analityka marketingowa, członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego – Sekcja Socjologii Niepełnosprawności, współpracuje z IBOK. W 2022 r. członek Zespołu Sterującego w programie Narodowego Centrum Kultury p.n. Kultura Dostępna, w 2022 roku członek zespołu NIMOZ ds. wytycznych dla muzeów w zakresie obszarów 18 (Dostępne treści multimedialne) i 25 (Kultura dostępna) Programu Dostępność Plus;  w 2022 r. specjalista ds. ewaluacji w projekcie „YOUTH IMPACT” w FRDL (EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment). Od 2022 roku członek Rady Fundacji Szkoła bez Barier na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami w Krakowie. Prowadzi projekt naukowy pn. „Muzeum uczące się – analiza uczestnictwa w kulturze i badanie potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności na przykładzie publiczności Muzeum Narodowego w Krakowie” (2019 – 2022), (nowa edycja 2023-2025). W latach 2020-2022 członek zespołu projektowego „Spektrum” na rzecz uczestnictwa w kulturze osób ze spektrum autyzmu, realizowanego w ramach „Erasmus+ Młodzież. Akcja 2 – partnerstwa strategiczne”. W 2017-2018 koordynator projektu pn. „Krakowski odbiorca kultury”, realizowanego przez Zakład Zarządzania Kulturą (Instytut Kultury) na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Filharmonię Krakowską, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa oraz Muzeum Narodowe w Krakowie – w ramach projektu zrealizowano ponad 3 tys. wywiadów kwestionariuszowych dot. oferty kulturalnej 19 krakowskich instytucji kultury – muzeów i instytucji wystawienniczych, teatrów oraz instytucji muzycznych.

Marta Młynarska – od 2005 zajmuje się marketingiem w obszarze udostępniania dziedzictwa i kultury. W trakcie pracy prowadziła projekty z zakresu segmentacji rynku, badań tożsamości marki, akceptacji ceny i satysfakcji klientów. Ma na swoim koncie projekty z zakresu udostępniania obiektów dziedzictwa poprzemysłowego, tworzenia strategii marketingowych i komunikacyjnych.

Małgorzata Hajto – Menedżerka kultury, animatorka kulturalno-społeczna, certyfikowana fundraiserka. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach filologia klasyczna, kulturoznawstwo/amerykanistyka i studiów podyplomowych „Dyplomacja kulturalna” oraz międzynarodowego szkolenia dla operatorów kultury organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury i Association Marcel Hicter Pour La Democratie Culturelle. Od 2022 r. jest słuchaczką studiów podyplomowych „Akademia Dziedzictwa” organizowanych przez Międzynarodowe Centrum Kultury i Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2005 r. związana jest z Ośrodkiem Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie. Jest absolwentką wielu szkoleń z zakresu zarządzania kulturą oraz edukacji kulturalnej i społecznej. Była członkinią i koordynatorką zespołów międzynarodowych projektów: „Nowa Huta – Nowa Szansa” PIW EQUAL /2005-2008/ i „ReNewTown. New Postsocialist City: Competitive and Attractive” (Central Europe Programme) /2011-2014/. W latach 2008-2010 koordynowała program „Zrozumieć Miasto” (konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji Nowej Huty). Jest pomysłodawczynią powstania przestrzeni ARTzona, autorką jej koncepcji przestrzennej i programowej oraz pięciu pozytywnie ocenionych wniosków do programów infrastrukturalnych MKiDN. Jest również autorką i koordynatorką wielu projektów z zakresu edukacji kulturalnej dofinansowanych z MKiDN oraz NCK, a także przedsięwzięć i inicjatyw adresowanych do mieszkańców Krakowa, realizowanych dzięki wsparciu Miasta Krakowa i Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta. W 2019 roku otrzymała Stypendium Twórcze Miasta Krakowa w dziedzinie „Zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury”. Do końca 2022 była kierowniczką ARTzony. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie.