Kim jest pracownik instytucji kultury?

Odmienność jest niezmienną cechą każdego z nas, a pracownicy sektora kultury są tego najlepszym przykładem. Członkowie Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK pragną podjąć się trudnego zadania mającego na celu dokonanie wieloperspektywicznej refleksji nad kadrami instytucji kultury. Poprzez zaplanowane działania grupa badaczy IBOK będzie chciała odnaleźć odpowiedź na pytania dotyczące tego: kim jest pracownik instytucji kultury? Jakie są jego motywacje? W jaki sposób postrzegają się i rozpoznają pracownicy instytucji kultury? Dotychczas nie zostały przeprowadzone badania, które w holistyczny sposób identyfikowałyby i diagnozowałaby sylwetki pracowników instytucji kultury. Przyjęte w ramach niniejszego projektu założenia zostały przygotowane z zamiarem opracowania wstępnej segmentacji pracowników instytucji kultury.

Skład zespołu badawczego:

  • Monika Broszkiewicz
  • Bogna Halska-Pionka (koordynatorka projektu)
  • dr Agnieszka Konior
  • Elżbieta Król-Dryja
  • Krzysztof Kula
  • Agata Molenda
  • dr Anna Pluszyńska
  • dr Katarzyna Plebańczyk
  • dr Agnieszka Szostak