Weronika Pokojska

Ukończyła studia magisterskie z zarządzania kulturą oraz z zarządzania mediami w Instytucie Kultury UJ. W 2019 r. obroniła doktorat na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, temat pracy: „Auto-biografie. Zarządzanie dziedzictwem koncernów motoryzacyjnych na przykładzie BMW, Mercedes-Benz i Volkswagen”. Brała udział w kursach organizowanych przez zagraniczne i krajowe uczelnie i instytuty badawcze, m.in. „Digitally Mapping Eastern Europe. Princeton-Herder Digital Humanities Summer Workshop” (2018), „Things to Remember – Materiality, Memory and Identity”, Radboud University Nijmegen (2017). Odbyła dwuletni staż w naukowy (2021-2023) w TECHNOSEUM w Mannheim. Zajmuje się zarządzaniem dziedzictwem, w szczególności interesuje się zagadnieniem dziedzictwa przedsiębiorstw i jego oddziaływaniem a także projektowaniem muzeów firmowych.

She holds master’s degrees in cultural management and in media management from the Jagiellonian University in Krakow. In 2019 she successfully defended her PhD („Auto-biographies. Managing the heritage of automotive concerns on the example of BMW, Mercedes-Benz and Volkswagen ”) at the Faculty of Management and Social Communication at the Jagiellonian University. She participated in courses organized by foreign and domestic universities and research institutes, among others: “Digitally Mapping Eastern Europe. Princeton-Herder Digital Humanities Summer Workshop” (2018), “Things to Remember – Materiality, Memory and Identity”, Radboud University Nijmegen (2017). She completed a two-year research internship (2021-2023) at the TECHNOSEUM in Mannheim. Her research focus is on heritage management, in particular she is interested in the issue of corporate heritage and its impact, as well as in the design of corporate museums.