Paulina Kwiatkowska-Chylińska

Doktorantka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, pisząca rozprawę doktorską pt. „Metody rozwoju kluczowych kompetencji artystów”. Współorganizatorka i prelegentka konferencji naukowych, propagująca temat zarządzania w sektorze kreatywnym. Autorka artykułów naukowych m.in. w obszarze motywowania twórców. Absolwentka kursu Global Talent Management na Uniwersytecie w Queensland (Brisbane, Australia). Jej misją jest wspieranie twórców w rozwoju ich kariery, co poza pracą naukową realizuje zawodowo. Prowadzi indywidualne procesy artcoachingowe i warsztaty dla sektora kreatywnego. Współpracowała jako doradca zawodowy i coach z krakowską ASP w projekcie „Profesjonalne Biuro Karier Rynku Kreatywnego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie”(2018-2020), prowadziła warsztaty m.in. dla laureatów stypendium artystycznego m.st. Warszawy (2019), aktorów i reżyserów biorących udział w Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku (2015-2017). Jej zainteresowania badawcze dotyczą zarządzania w sektorze kreatywnym i kultury z uwzględnieniem perspektywy organizacji i freelancera, zarządzania kompetencjami i rozwoju zawodowego artystów.