Olga Kosińska

Doktorantka na Wydziale Zarządzania i Komunikacji UJ. Absolwentka kulturoznawstwa (specjalizacja: porównawcze studia cywilizacji) oraz zarządzania kulturą i mediami (specjalizacja: zarządzanie kulturą). Jej zainteresowania badawcze doktorantka na Wydziale Zarządzania i Komunikacji UJ. Absolwentka kulturoznawstwa (specjalizacja: porównawcze studia cywilizacji) oraz zarządzania kulturą i mediami (specjalizacja: zarządzanie kulturą). Jej zainteresowania badawcze podczas studiów licencjackich i magisterskich koncentrowały się wokół zarządzania mniejszymi organizacjami pozarządowymi w kulturze. Była koordynatorka festiwalu Polikultura, organizowanego przez studentów I roku zarządzania kulturą i mediami UJ. Obecnie skupia się na zjawisku samozarządzania wśród polskich blogerów kulturalnych, na który to temat pisze rozprawę doktorską. Interesuje się także zarządzaniem kulturą pozainstytucjonalną, zarządzaniem marką osobistą w kulturze oraz zarządzaniem wspólnotami internetowymi.