Michał Murzyn

Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie, zarządzania kulturą i mediami na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Podyplomowego Studium Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki na Politechnice Krakowskiej. Obecnie doktorant w Instytucie Kultury WZiKS UJ. Zawodowo związany jest z Muzeum Tatrzańskim im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, gdzie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. merytorycznych łącząc ją z stanowiskiem głównego inwentaryzatora zbiorów. Wcześniej, przez ponad pięć lat, związany był z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Zakopanem, uczestnicząc między innymi w powstawaniu parku kulturowego przy ul Krupówki. Zainteresowania badawcze to ochrona zabytków, zarządzanie dziedzictwem, parki kulturowe.