Maria Konrad

W 2022 roku ukończyła studia licencjackie na kierunku zarządzanie kulturą i mediami w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego broniąc pracę dyplomową pt. „Zarządzanie marką osobistą polskich Booktuberów na wybranych przykładach”. Rozprawa poświęcona była fenomenowi BookTuba na polskim rynku medialno- literackim i badała tę prężnie rozwijającą się grupę recenzentów książek w internecie. W tym samym roku podjęła studia magisterskie na kierunku kulturoznawstwo – teksty kultury na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego . Bycie zorientowaną na różne dziedziny sztuki, zatopienie w kulturze poprzez uczestnictwo w wydarzenia kulturalnych i ich organizacja stanowią ważny element jej życia, co daje jej współpraca z krakowską instytucją Sinfoniettą Cracovią. Jest współautorką raportu z badań „Zarządzanie prawami autorskimi w publicznych muzeach”. Wraz z Klarą Korejbą kontynuuje pracę badawczą prowadząc projekt „Działania dziennikarzy młodego pokolenia w polskich niepublicznych radiach internetowych”. Rozmowa z ludźmi i poznawanie ich różnorodnych perspektyw to jej pasja, z którą chciałyby wyjść także poza Polskę, prowadząc badania za granicą.