Marcin Laberschek

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu; pracownik Zakładu Badań Filozoficznych nad Kulturą w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor publikacji naukowych z zakresu zarządzania i marketingu w kulturze, mediach i reklamie. Zastępca redaktor naczelnej czasopisma naukowego „Zarządzanie w Kulturze”. Jego zainteresowania koncentrują się na: metodologii badań w zarządzaniu humanistycznym, zarządzaniu organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną, symbolicznych i kulturowych wymiarach zarządzania, dziedzictwie kulturowym przedsiębiorstw, marketingu i reklamie, nurcie marketingu krytycznego, postmarketingu i zarządzaniu na ponowoczesnym rynku. W latach 2001-2013 był współwłaścicielem Krakowskiego Biura Promocji Kultury, impresariatu artystycznego, gdzie zajmował się organizacją wydarzeń kulturalnych (m. in. spektakli, happeningów, warsztatów artystycznych), produkcją przedstawień, filmowych spotów reklamowych, promocją wydarzeń kulturalnych. Był także Członkiem Zarządu w TrendVision Sp. z o. o. – firmie produkującej filmy promocyjne i reklamowe.