Małgorzata Fałda

Studentka studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie mediami i reklamą na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz absolwentka studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie kulturą i mediami. Stypendystka programu Erasmus+ realizująca semestr studiów 2020/2021 oraz rok akademicki 2022/2023 na Université de Lille we Francji. Członkini projektów badawczych Wolontariat jako pogłębianie wiedzy o człowieku wspierające zarządzanie różnorodnością oraz projektu Zarządzanie dziedzictwem w obliczu kryzysu kadr kultury: badania pilotażowe, realizowanych w ramach minigrantów POB Heritage. Wolny czas chętnie poświęca na naukę języków obcych a jej zainteresowania badawcze oscylują wokół wolontariatu w instytucjach kultury, szeroko pojętego zarządzania oraz mediów społecznościowych.