Małgorzata Ćwikła

Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska (Uniwersytet Wrocławski), a w roku 2014 z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplinie nauk o zarządzaniu (Uniwersytet Jagielloński). Jej zainteresowania badawcze dotyczą zarządzania projektami w obszarze kultury, przyszłości pracy w organizacjach i zawodach związanych z twórczością oraz nowatorskich rozwiązań metodologicznych w naukach o zarządzaniu. Pracowała w instytucjach kultury w Polsce, w Niemczech oraz w Bośni i Hercegowinie. Regularnie publikuje i tłumaczy z języka niemieckiego teksty związane z teatrem (m. in. dwutygodnik.com, Didaskalia) oraz zarządzaniem kulturą. Stypendystka Robert Bosch Stiftung (2008-2009) i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2020).